Széljegyzet: Ombudsman? Nem. Csinovnyik!

A hírek szerint a parlament emberi jogi bizottságának titkársága kiírta a pályázatot az államnyelv védelméért felelős ombudsman tisztségére.

Abban nem kételkedem, hogy a késedelmet nem tűrő intézkedés megtörtént. Ennek ellenére néhány gyakorlatias, földhözragadt kérdés nem hagy nyugodni. Miért tüsténkedik egy leköszönt testület bizottságának titkársága? Miért gondolják úgy valakik, hogy az új kormány és törvényhozás megalakulásával nyugodtan lehet várni szeptemberig, viszont a nyelvcsendőrség felállítása nélkül az ország megáll a fejlődésben?

Akadnak egyszerűbb kérdések is. A közlemény szerint a posztra augusztus 30-ig lehet benyújtani a pályázatot, és szeptember 4-én már meg is hozzák a döntést.
Mi van akkor, ha addig nem alakul meg az törvényhozás, a kabinet? Esetleg nem akad megfelelő jelölt?

Egyébként magának a tisztségnek a megnevezésén is érdemes elgondolkodni, mert – a Wikipédiáról kölcsönzött meghatározás szerint – az ombudsman (svéd eredetű szó) olyan saját hivatallal rendelkező, a parlamentek által megválasztott köztisztviselő, aki tevékenységében más állami szervektől független, és csak az őt megválasztó országgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az ombudsman feladata elsősorban a közigazgatásban, de az igazságszolgáltatás kivételével valamennyi állami szervnél, panasz alapján vizsgálat indítása, a jogsértőnek talált gyakorlatról a szerv értesítése és a panaszos jogainak képviselete. Az ombudsman nem hozhat kötelező intézkedéseket, nem alkalmazhat jogi szankciókat.

A fentebbiek alapján megállapíthatjuk: az új ukrán magas hivatal teljesen ellentétes az ombudsman intézetének szellemiségével. Hisz ahelyett, hogy védené az állampolgárok jogait, kötelezettségeket ró rájuk, sőt, büntet, szankciókat alkalmaz. A feladatkör meghatározásában az is szerepel, hogy a biztost a kormány nevezi ki és váltja le. Ilyen körülmények között függetlenségéről aligha beszélhetünk.

Összegezve: a tisztviselő feladatkörének leírása hűen követi magának a nyelvtörvénynek a logikáját. Ugyanolyan elhibázott, értelmetlen és káros.

A legjobb lenne, ha Porosenko töltené be.

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó