Az órája árulta el a gyilkost

A huszti járási Hárspatakon (Lipovec) hónapokkal a tragédia után is beszédtéma a 17 éves Vaszilina halála. A gyilkosságot, legalábbis a nyomozás jelenlegi állása szerint, az unokasógora követte el.

A lányka három éve elhunyt nagymamájától örökölt egy házat a falutól kissé távol eső hegyoldalon. A festői helyen lévő ház a múlt nyárig gazdátlanul állt. Vaszilina azonban azt követően, hogy leérettségizett, megbeszélte a szüleivel, hogy beköltözik a nagymama házába. Így is történt. A kétszáz méternyire lévő szomszédban él a lány nagynénije, aki természetesen vállalta, hogy besegít a ház körüli teendőkbe, illetve mindig ott lesz, ha bármi probléma adódna.

A lány szépen berendezkedett új otthonában, és példás szorgalommal gazdálkodott a házban, ellátta az erdő gyümölcseivel az egész rokonságot. A vallásos nevelést kapott fiatal gyakran eljárt a templomba. Így történt ez a tragédia napján is. Az ünnepi istentiszteletet követően elköszönt rokonaitól, ismerőseitől és elindult hazafelé.

A nagynéni este átnézett unokahúgához, de az még nem érkezett haza. Bizonyára a szüleinél maradt éjszakára, gondolta. Másnap azonban valami rossz érzés fogta el. Felhívta hát a szülőket, hogy ott aludt-e a kislány. A nemleges válaszra nyugtalansága tovább fokozódott. Remegő lábakkal indult el a faluba vezető úton abban a halovány reményben, hogy talán mégsem érte baj a gyereket.

Az úthoz közeli füves részen szétszórt kupacban paradicsomok hevertek. Rémülten rohant a bokrok közé, ahol először a lány egyik cipőjét és a táskáját találta meg. Körbe tekintett és valósággal a földbe gyökerezett a lába.

Néhány méternyire ugyanis megpillantotta földön élettelenül fekvő unokahúgát.

A hírre, hogy feltehetően gyilkosság történt, Huszton percek alatt összeállították az operatív egységet. Természetesen azonnal értesítették az esetről a megyei főkapitányság vezetőit is. Így kisvártatva a központból kivezényelt bűnügyi szakértők is bekapcsolódtak a nyomozásba.

Elszomorító látvány fogadta a helyszínelő csoportot. A kislány lecsupaszított teste csupa sár volt. A helyszínen a nyomokból jól látszott, hogy az utolsókig védekezett, próbálta menteni az életét, becsületét. Azt már a kórbonctani vizsgálat erősítette meg, hogy Vaszilinát brutális kegyetlenséggel meggyilkolták. A halál beálltát követően a gyilkos meg is erőszakolta az áldozatát.

Ki tehetett ekkora gazságot? A kérdésre először a priuszos egyének körében kezdték keresni a választ. Ez a verzió azonban órák alatt megbukott. Ekkor az áldozat unokatestvérének 21 éves férje felajánlva a segítségét elmondta, hogy szerinte egy magányosan élő 30 éves falubeli lehet a gyilkos.

Ezt annyira erőlködve és túlzott buzgalommal állította, hogy gyanús lett a nyomozóknak.

Annál is inkább, mert a megvádolt férfi szilárd alibit tudott igazolni.

Az unokasógort előállították kihallgatásra. Az egyik detektív felfigyelt a gyanúsítottá előlépett unokasógor karórájára, amelynek vágataiban apró földmaradványok voltak. A szennyeződést laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá.

Kiderült, hogy az egyezik a lány testén találttal. Tehát a fiatalember ott járt a gyilkosság helyszínén.

A férfi végül beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy gombázni volt, amikor az úton összetalálkozott Vaszilinával. Ölelgetni kezdte a lányt és kérte, hogy tegyen a kedvére. Az azonban hallani sem akart róla. Sőt, szembe szállt az erőszakoskodóval és elkezdett segítségért kiabálni. Ekkor a férfi megragadta és arccal a felázott, sáros földre nyomta. Vaszilina a légutakat elzáró iszapos sártól megfulladt. Támadója akkor engedte el, amikor az áldozat már nem mozdult. Megfordította az élettelen testet. Leráncigálta róla a ruhát és megerőszakolta…

Balogh Csaba

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó