Szóljon a harang!

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja.

Szólaltassák meg a templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében – kéri a Zsinat Elnökségi Tanácsa.

A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa arra kérte a Kárpát-medencei reformátusokat, hogy június 4-én a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, szólaltassák meg harangjaikat a templomok.

Nyolc évvel ezelőtt – 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában – a Generális Konvent úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak május 22-én, a Magyar Református Egység Napján, valamint június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.

Hunyadi Attila, a Máramaros-ugocsai Református Egyházmegye esperese lapunk megkeresésére elmondta, természetesen a Kárpátaljai Református Egyházkerület is csatlakozik a Generális Konvent kezdeményezéséhez.

– Csak úgy, mint május 22-én, délelőtt 10 órakor június 4-én, csütörtökön délután fél ötkor is megszólaltatjuk templomaink harangját. Emellett a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ünnepi istentiszteletet is tartunk délelőtt tíz órától, amely az egyházkerület facebook-oldalán elérhető. Az Egyházkerület elnöksége arra kérte a lelkipásztorokat, hogy hirdessék ezt a lehetőséget, és aki teheti vagy szeretne velünk együtt emlékezni, azok házi istentisztelet keretében csatlakozhatnak az online közvetítéshez. Legyünk együtt részesei az emlékezésnek!

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó