Miért kell értesíteni a hivatalt a változásokról?

A Nyugdíjalap válaszol.

Ukrajna Nyugdíjbiztosításról szóló törvénye 16. cikkelye 2. részének 3. pontja értelmében a biztosított személyek kötelesek a lakhelyük szerint illetékes nyugdíjbiztosítót értesíteni minden változásról, mely érintheti nyugdíjukat.

Ezek az adatok az értesítést követő kilenc napon belül bekerülnek az egységes nyilvántartási rendszerbe. Ám az érintettek sokszor ignorálják ezt a kötelezettségüket és nem értesítik a hivatalt arról, ha például személyi igazolványt cseréltek, lakhelyet változtattak, stb. Emiatt a Nyugdíjalap munkatársainak folyamatosan ellenőrizniük kell a megadott adatok helyességét, s egyeztetés céljából gyakran be kell hívniuk a hivatalba az adott személyeket, amire a havi illetmény további utalása végett elengedhetetlenül szükség van.

Most különösen aktuális az adategyezetetés, ugyanis amennyiben 2020. július 25.-ig a behívott személyek nem adják meg új adataikat, augusztus 1.-től nem jutnak hozzá járandóságukhoz. Az egyeztetést a következő változások indokolják: lakcímváltás; elvesztett, ellopott, érvénytelen személyi igazolvány; külföldre való áttelepülés; más, bírósági, migrációs szolgálattól származó értesítések.

Magyar Tímea

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó