Személyes párbeszédek helyett virtuális kommunikáció │KISZó-interjú

A Nagydobronyi Református Líceumban két éve folyik általános és középiskolai oktatás. A 9. osztálytól kezdve a tanulók kollégiumban laknak, aminek köszönhetően számos pluszfoglalkozáson vehetnek részt. A tanintézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek lelki gondozására, az igei táplálékra is. A karantén miatt a bentlakás adta előnyök és lehetőségek a tanév utolsó szakaszában megszűntek.

– Hogyan összegezhető a 2019-2020-as tanév utolsó negyede?

– Ha a lelki nevelőmunkát vizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, maradt bennünk hiányérzet. A kollégiumban jobban oda tudunk figyelni a tanulók lelki állapotára, reggeli áhítatok, bibliaórák és ifjúsági alkalmak vannak. A bentlakásos iskoláknál ez nagy előny, amit sajnos ebben a negyedévben elvesztettünk. A megfelelő lelki táplálékot azonban, aki kereste, megtalálhatta a számtalan online igehirdetésen keresztül, illetve a rendelkezésére álló Bibliákban és áhítatos könyvekben.

Bár az interneten keresztül folyamatos volt a kommunikáció, de mint tudjuk, ez sokkal személytelenebb – kezdi beszélgetésünket Kacsó Géza lelkészigazgató.

– Számunkra az sem elhanyagolható, hogy az idősebb korosztály, főként 8. osztálytól felfelé egymást is formálja cselekedeteivel, amit szintén nem lehet pótolni a virtuális térben. A kollégiumban a tanulás mellett rengeteget beszélgetnek, így egyfajta lelki gondozást is végeznek egymás között. Ami az oktatást illeti, elsősorban tudni kell azt, hogy intézményünkben szigorú szabályok vonatkoznak az okos eszközökre, ami azt jelenti, hogy a tanórák idején nem használhatják mobiltelefonjaikat. Most pedig fordított helyzet alakult ki. Eddig azt láttuk, hogy elvonják a gyerekek figyelmét a tanulásról, most viszont azt tapasztaltuk, hogy az a néhány gyerek, aki nem rendelkezett ilyenekkel, nem tudott kellőképpen haladni a digitális oktatás során. Rá vagyunk kényszerülve a digitális eszközök, az internet használatára. Hiányzott a tanár–diák személyes kapcsolata is, ami fontos szerepet játszik a tanulók tudásszintjének fejlesztésében – vette át a szót Gál Erika, a líceum igazgatónője, aki azt is elmondta, hogy minden tanuló másként fogta fel a kialakult helyzetet. Volt, aki élvezte, könnyen be tudta osztani az idejét, így több szabadideje maradt, de olyanok is akadtak, akiknél nem lehetett reálisan értékelni, hiszen a digitális oktatás során nem tudták kiszűrni a dolgozatoknál, feleléseknél használt „puskákat”. Ami pedig a pedagógusokat illeti, látványosan fejlődtek a digitális oktatás világában.

Korábban nem használt csatornák nyíltak meg előttük, rengeteg új segédanyag épült be a tanításba, amit a későbbiekben a hagyományos tanórákon is lehet majd alkalmazni.

– Mennyire volt zökkenőmentes ez idő alatt az oktatás?

– Az átállás viszonylag rövid idő alatt lezajlott. A hálózat nagyon leterhelt volt, ami megnehezítette az anyagok feltöltését, eljuttatását a tanulókhoz, majd a házi feladatok visszajutását is. A legegyszerűbbnek először a messenger csoportok tűntek, ami a gyerekek számára ismerős terep. Majd folyamatosan létrejöttek a Google Classroomok, a Zoom beépítése az oktatásba, amivel az idősebb korosztályok könnyen megbirkóztak. A kisebbek jobban igényelték a szülői segítséget. Nagyjából három hét alatt kiderült, hogy a szülői csoportra is szükség van, ha azt akarjuk, hogy jól működjön az 5-7. osztályosok tanítása. Tanulva az esetből, a jövőben szeretnénk közös felületet kialakítani egy Microsoft program segítségével, mely az első körben hatalmas munkát igényelne a tanárok részéről, de jelentősen megkönnyítené a tanítási folyamatot. Bármilyen váratlan helyzetben hozzájárulna a folyamatossághoz – magyarázza az igazgatónő.

– Legnagyobb vesztesei ennek az időszaknak mindenképpen a végzősök. Az utolsó együtt töltött hetek, az emelt szintű vizsgákra való hatékony felkészülés, a várva várt ballagás elmaradása…

– A karantén kezdetén senki nem gondolta, hogy a tanév végéig ebben a formában folyik majd az oktatás. A végzősök már jóval korábban elkezdtek készülni a ballagási ünnepségre. Elkészültek a tarisznyák, tervezték a meghívókat.

Nagyon fájó volt az a pillanat, amikor közölnöm kellett az osztályfőnökökkel, hogy ne nyomtassák ki a meghívókat, mert az ünnepség sajnos elmarad.

Értetlenül fogadták mindezt, számukra is nehéz volt elfogadni a tényt. A gyerekekben ilyenkor erősödik meg az összetartozás érzése, közelebb kerülnek egymáshoz, a kötelező utolsó diákcsínyeket tervezgetik… és ez most elmarad. Mi azért szeretnénk, ha a tanév nem végződne ennyire szokatlanul. Úgy döntöttünk, hogy a ZNO vizsgák utáni bizonyítványosztáson a karantén szabályait betartva ünnepélyesen is búcsút veszünk végzőseinktől. A tizedikesek videó formájában köszönthetik a ballagókat – ecsetelik az intézményvezetők.

A konzultációk normális esetben a szilenciumi órák idején zajlanak szaktanárok segítségével. Az átállás során ezt is át tudták vinni az online térbe. Maguk a tanárok is elcsodálkoztak, hogy a gyerekek mennyire aktívak.

– A karantén a felvételi kampányt illetően is rosszkor jött. Hogyan sikerült mégis megoldani, hogy minél több emberhez eljusson a híre?

– Mivel a többi iskola is be volt zárva, így a korábbi évektől eltérően nem mehettünk kampányolni, reklámozni magunkat. Az online térben próbáltuk pótolni ezt is. A karantén előtt még sor került egy nyílt napra és a Pulzus Fm-en is meghirdettük a felvételit az idősebb korosztály számára. Értesítenünk kellett a szülőket, hogy a május 1-i felvételi vizsgák elmaradnak. Sokáig bizonytalan volt, hogy azt mikor pótolhatjuk. Készítettünk egy online formanyomtatványt, mely segítségével jeleztük a további lépéseket, és segédanyagokat küldhettünk a vizsgákra való felkészüléshez, mivel egyetlen konzultációra sem volt lehetőségünk. A kialakult helyzet ellenére sincs kevesebb jelentkező, sőt talán többen lesznek, mint tavaly. Mindez az elektronikus jelentkezésnek köszönhető, hiszen így könnyebben és gyorsabban be tudták adni a dokumentumokat – állították a líceum vezetői.

– Miben reménykednek a jövőt illetően?

– Elsősorban annak örülnénk, ha a következő tanévet normál keretek között indíthatnánk el. Őszre jelzik a járvány második hullámát, ami miatt bentlakásos iskolaként okosan kell gondolkoznunk, akár egy nagy családnak, nem csak a tananyagról, hanem a gazdálkodásról is – fejti ki Gál Erika.

Bara Tünde

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó