2022-ig újra kinevezték miniszteri biztosnak Grezsa Istvánt

Grezsa istván

Grezsa Istvánt ismét kinevezte Dr. Semjén Zsolt, a miniszterelnök helyettese a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá – jelent meg a Magyar Közlönyben, írja a promenad.hu

,,A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Grezsa Istvánt 2020. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig Kárpátalja (Закарпатська область) fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztossá nevezem ki” – áll a Közlönyben.

A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő feladatokat látja el:

a) a szülőföldön maradás támogatása érdekében elősegíti és koordinálja a Kárpátalján megvalósuló magyar nyelvű oktatás szervezésének támogatását és fejlesztését, valamint irányítja az erre irányuló átfogó programok kidolgozását,

b) elősegíti és támogatja a Magyarország területén folyó ukrán nyelvoktatás és nyelvi képzések megvalósítását,

c) javaslatot tesz a Kárpátalján élő magyar közösségek szociális helyzetét megerősítő egészségügyi, családtámogatási, gyermeknevelési, gyermekétkeztetési, környezetvédelmi támogatási programokra, illetve egyéb karitatív, egyházi és szociális programokra, valamint összehangolja e programok végrehajtását,

d) feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart az Ukrán Országos Önkormányzattal,

e) figyelemmel kíséri a Kárpátalját érintő, az épített és természeti környezetre, a településekre gyakorolt esetleges közvetlen vagy közvetett környezetterhelő hatással járó beruházások és fejlesztési programok megvalósítását,

f) közreműködik az érintett minisztériumokkal a Kárpátalját érintő katasztrófavédelmi, migrációs, honosítási, határfejlesztési, biztonságpolitikai, illetve rendészeti hatáskörbe tartozó feladatok ellátásában és az ebbe a körbe tartozó átfogó programok kidolgozásában,

g) javaslatot tesz a miniszterelnök általános helyettese részére a Kormány nemzetpolitikai céljainak érvényesítéséhez és azok gyakorlati megvalósításához szükséges gazdasági, jogi és közigazgatási folyamatokra, valamint kidolgozza azok szakmai tartalmát,

h) a miniszterelnök általános helyettesének iránymutatása szerint elősegíti a Kárpátaljai Megyei Tanács tekintetében a Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek érvényesülését,

i) feladataival összefüggésben kapcsolatot tart Kárpátalja önkormányzataival, valamint a Kárpátalján működő egyházak és civil szervezetek képviselőivel,

j) támogatja és elősegíti a Kárpátalján élő magyarság kapcsolatainak fejlesztését a régióban működtetett államigazgatási szervek rendszerén keresztül,

k) figyelemmel kíséri a kárpátaljai kis- és középvállalkozások versenyképességének növekedését, valamint a kárpátaljai mezőgazdaság megerősödését és fejlesztését,

l) közreműködik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat, illetve a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokban.

Post Author: KISZó