Harmadszor is rongáltak az Emlékparkban

A kárpátaljai magyarság egyik legfontosabb, legjelképesebb zarándokhelyét rövid időn belül harmadszor rongálták meg. Az immár rendszerszintű vandalizmussal kapcsolatban az Emlékpark-bizottság közleményt tett közzé.

A Szolyvai Emlékpark-bizottság közleménye

Felháborodással és sajnálattal vagyunk kénytelenek tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy július 22-én ismét, immár harmadszor (első ízben folyó év június 13-án, másodszor két nappal ezelőtt, július 20-án) rongálta (rongálták) meg ismeretlen elkövető (elkövetők) a Szolyvai Emlékparkban a siratófal hátoldalán elhelyezett, a magyar és német nemzetiségű férfiak elhurcolásának tragikus eseményeit és sztálini lágerek borzalmait bemutató
pannókat.

Míg az első esetben csak kisebb, a helyszínen könnyen helyreállítható mértékben, második esetben már jelentősebben, harmadik alkalommal már helyrehozhatatlan mértékben károsodtak az Emlékpark létének lényegét ukrán, magyar és német nyelven bemutató eszközök.

Immár kétséget kizáróan állítható, hogy nem természeti jelenség okozta sérülésről (melyben a rendvédelmi szervek első ízben vélték látni a károkozás okát), nem is véletlen, alkalom szülte csínytevéssel, hanem szándékos rongálással, az Emlékpark tudatos károsításával állunk szemben.

És azt is állíthatjuk, ez utóbbi cselekmény azért történhetett meg, mert az erre hivatott szervek nem tudták (vagy nem is akarták) megtalálni, illetve azonosítani az elkövetőt, és e létesítményt védelméről sem gondoskodtak megfelelően.

A károsodás mértékére való tekintettel, kénytelenek vagyunk a Siratófal hátoldalán elhelyezett bemutató anyagot teljes egészében eltávolítani, és azokat újakra cserélni.

Immár sokadik alkalommal, szólítjuk fel a helyi rendvédelmi szervek vezetőit, és a megyei szintű feletteseit is, az elkövetők azonosítására, felelősségre vonására, és e létesítménynek, mint a törvény védelme alatt álló emlékműnek és kegyeleti helyszínnek megfelelő védelméről való gondoskodásra.

2020. július 22. Ungvár – Szolyva

Tóth Mihály, elnök                                              Dupka György, felelős titkár

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó