Vadgazdálkodás – sok a feladat télen is

A nemesebb vadfajták vadászata még a múlt év december 27-én véget ért. Most a legfontosabb feladat a vadállomány ellátása táplálékkal.

Bár évek óta nem tapasztalunk olyan igazi zord időjárást, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ennek ellenére a vadászegyesületek számára elsődleges feladat, hogy a begyűjtött, és a tárolt élelmiszert kiszállítsák a vadászterületre. Szintén az ő hatáskörük a dúvad róka, a szürke varjú és egyéb ragadozók selejtezése.

A hegyvidéki területeken persze jóval nagyobb gondot okoz a vadállomány ellátása, mint az alföldi részeken.

Ráadásul a magas Kárpátokban és az Avas-hegységben is több fronton kell harcot folytatni a minden évben itt-ott megjelenő, de nagyrészt itt tanyázó farkasokkal.

Ezek a ragadozók az idén – legalábbis nálunk, a Visket övező Avas-hegységben – jóval nagyobb számban vannak jelen, mint néhány évvel ezelőtt. Erőteljesen pusztítják az őzállományt. Mindettől függetlenül a Viski Vadászegyesület nagyon jól halad az állomány etetésével, illetve kezelésével.

Itt szeretnék kitérni egy másik, a témához szervesen kapcsolódó kérdésre. Nevesül a helyi vadásztársaságok közti kapcsolatok elmélyítésének fontosságára.

Igen jó tapasztalatokat szereztem a nagyszőlősi járási Verbőcön.

Ezt az egyesületet 2008 óta Kész Attila vezeti igen jó eredménnyel.

A társulás mindössze 15 tagból áll, és 1073 hektár mezei, illetve 95 hektár erdei résszel rendelkezik. Szorgos munkájuknak köszönhetően igen szép apróvadállományuk van. Ottjártamkor megkértem őket, hogy szezonzárás után, amikor vadetetéssel fognak foglalkozni (ez az időszak összefügg a dúvad irtásával is), küldjenek fényképeket. Így is tettek.

Évekkel ezelőtt a beregszászi járási Bótrágyon is vadásztam néhány alkalommal. Azt a társaságot mind a mai napig Lévai Bertalan vezeti. Szintén nem nagy létszámú egyesületről van szó, de náluk is igen szép az apróvadállomány.

Többfelé megfordultam megyénkben 43 éves vadászmúltam alatt. Sokszor panaszkodtak a kevés területre, a rossz viszonyokra. Viszont most is az a véleményem, hogy nem a terület nagysága, hanem a gazda hozzáállása, hozzáértése a lényeg.

Egyébként egy ilyen megyében, mint Kárpátalja, nem lehet rossz vadászterület.

Nagyjából tisztában vagyok vele, milyen korlátokba ütközünk, de azzal is, milyen lehetőségeink vannak. Mert ha jobban ismernénk egymást, ha egyesületi szinteken többet találkoznánk, biztos vagyok benne, hogy még eredményesebbek lennénk!

Stók Lajos

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó