A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására

A Kisebbségi Jogvédő Intézet tanulmány-pályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, politológus, más társadalomtudományi szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet e pályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Tartalom: Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Az írásnak meg kell felelnie a tudományos tanulmányoktól elvárható érvelő okfejtésnek, tartalmaznia kell módszertani bevezetőt, a kutatás eredményeinek tárgyalását, és összegzését.

Formai követelmények: Kérjük, hogy a kéziratot a mellékelt Szerzői útmutató előírásainak megfelelően küldjék el. Az útmutatót az egyszerűség kedvéért egy sablonban közöljük, mely eleve tartalmaz minden olyan formai beállítást, amit megkövetel folyóiratunk. Ennek megfelelően kérjük szerzőinket, hogy közvetlenül ebbe a sablonba írják meg tanulmányaikat magyar vagy angol nyelven.

Terjedelem: minimum 25.000, maximum 45.000 leütés (szóközökkel). Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadunk el.

Az idei évben ajánlott témákról és a szerzői útmutatóról a KJI honlapján olvashatnak bővebben.

 1. A pályázat beküldésének módja:
 2. A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a [email protected] címre.
 3. Máshol már megjelent pályamunkákat, valamint diplomamunkákat nem fogadunk be.
 4. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések kizárása céljából a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.
 5. A pályázat benyújtásának határideje2021. április 15, 17:00 óráig. A határidő után beérkező pályamunkákat nem áll módunkban kiértékelni.
 6. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai  április 15-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és tudományos hozzáadott értéke alapján.
 7. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelentetheti az Intézet kiadványaiban. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására. A módosításokat minden esetben egyeztetjük a szerzővel.
 8. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.
 9. A díjazás mértéke:
  • helyezés: 110.000 HUF
  • helyezés: 000 HUF
  • helyezés: 000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

 1. A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2021 nyarán szervezett nyári egyetemeken, amennyiben az aktuális járványügyi előírások lehetővé teszik annak személyes részvételen alapuló megszervezését.

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt olvassa el a Kisebbségi Jogvédő Intézet adatvédelmi tájékoztatóját, mely a következő oldalon érhető el: https://www.kji.hu/adatvedelem/ . A pályázat benyújtásával a Pályázó elismeri, hogy az esetlegesen megadott adatait önkéntesen a fenti tájékoztatás ismeretében adta meg, melyeket a Kisebbségi Jogvédő Intézet adatkezelési szabályzatának megfelelően bizalmasan kezel.

 

 

                                                                                              Csóti György

                                                                                                  igazgató

Forrás:
KISZó
egyeb Közzétette:

Post Author: KISZó