Hatékony ötvözet – Oktatás, kicsit másképp │KISZó-interjú

A nagydobronyi Benedek-Szanyi Adrienn fiatal pedagógusként nagy hangsúlyt fektet a modern oktatási módszerek és az interaktív eszközök használatára. A településen úttörő módon vezeti felkészítő és felzárkóztató óráit.

Homoki Tünde

– Milyen utat tett meg ez idáig?

– A kilencedik osztály elvégzése után több kortársammal felvételiztünk a Munkácsi Humán-Pedagógiai Kollégiumba. Négy éven át magyarul folyt az oktatás. Amikor megkaptam a diplomámat, munkába szerettem volna állni, de végül tanulmányaim folytatása mellett döntöttem. A Munkácsi Állami Egyetemen gyarapítottam tudásomat. Egy évet halasztottam. Az esküvőnk után újra felvételiztem magiszteri képzésre, közben már napközis nevelőként dolgoztam a nagydobronyi középiskolában. Az egyetemi szakosodásnál a pszichológia és a pedagógia közül én az utóbbit választottam.

– Hogyan kezdett el fejlesztő foglalkozásokat tartani?

– A hét év alatt nemcsak a gyakorlatra készítettek fel, hanem olyan elméleti tudást szereztünk, amit utána könnyű volt a gyakorlatba átültetni. Amikor Miklóska megszületett, ő lett a legfontosabb. Ám a tanítással nem szerettem volna felhagyni. Akkor jött az ötlet: ha én nem tudok munkába járni, jöjjenek a gyerekek hozzám.
Korábban is segítettem olyan nebulóknak, akiknek tanulási nehézségei voltak, sokat olvastam különböző pedagógiai módszerekről, kerestem, hogyan lehet a legkorábban elkezdeni a gyermekek fejlesztését. A nyári foglalkozásokon a tantervi program alapján a főbb témaköröket vesszük újra. Így amellett, hogy nem felejtik el a tananyagot, akár azt is megtanulhatják, amit év közben esetleg nem értettek meg. Legnagyobb hangsúlyt a matematikára fektetjük. Nemcsak olyanok jelentkeznek hozzám, akik lemaradtak vagy gyengébb tanulók, hanem a jó képességűek is. A „Wonderkids foglalkozások” által egy számukra új típusú oktatásban lehet részük. Ez egyedi képzés, amely során több pedagógiai módszert kombinálva fejlesztjük a gyerekek intelligenciáját (IQ-ját). A képzés e formáját már hároméves kortól lehet alkalmazni.

– Ezenkívül az iskolára felkészítő foglalkozásokat is tart…

– Igen. Az óvodások sokat betegeskednek és emellett egy hosszas karanténidőszak áll a hátunk mögött, ami a kicsik előmenetelére is rányomta a bélyegét. A gyerekek más-más tudásszinttel rendelkeznek egy óvodai csoporton belül is, így ezek a foglalkozások egyrészt felzárkóztató, másrészt fejlesztő jellegűek. Sok szülőnek ugyanis nehézséget okoz leültetni csemetéjét az asztalhoz, és tanulásra bírni. Az itt eltöltött idő alatt interaktív tábla, táblagépek és fejlesztő játékokon keresztül érdekesebben és színesebben sajátíthatják el a tudást. Olyan készségeket igyekszek fejleszteni bennük, amelyek segítik őket az iskola első három hónapjában, az adaptáció időszakában. Ez azért fontos, mert ha az elsős biztos alappal kezdi meg a tanévet, bátrabban fog jelentkezni és lesz sikerélménye. Tekinthetjük ezt kezdeti motivációnak is.

– Miként szerezte be az alkalmazott eszközöket?

– Az interneten olvastam az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetség Programról, ezen belül pedig a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjról. A program a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzésére irányul ösztöndíj-támogatás formájában. Ez olyan lehetőség, amikor azok is pályázhatnak, akik nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal, hanem már dolgoznak, de szeretnének a szakterületükön fejlődni. Kellett írni egy projektet, ami előirányozza a professzionális fejlődést. Az első alkalommal (2017-ben) egy nagy álomként lebegett előttem ez a projekt. Hála Istennek sikerrel jártam. Az ösztöndíjból laptopot, vetítőt, vetítővásznat, szemléltető- és didaktikai eszközöket szereztem be. A következő alkalommal többek között egy interaktív táblára is sikerült szert tennem. Harmadszorra, az előző két projekt folytatásaként, egy színes nyomtatóval, nyolc táblagéppel, elektronikus oktató programokkal gazdagodtam. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek elengedhetetlenek a modern oktatáshoz, viszont önerőből aligha tudtam volna hozzájuk jutni. Nem utolsó sorban pedig nagyban elősegítették a szakmai fejlődésemet. Idén is pályáztam. Most új irányban indultam el, mivel még mindig szerettem volna fejleszteni a tudásomat és bővíteni a módszertani eszköztáramat.

– Hogyan épül fel egy-egy foglalkozás?

– Az alsós tanulók számára, nyári foglalkozásokra előre elkészítettem egy tervet. Ennek alapján 10-12 órában átismételjük a főbb témaköröket, nagyobb hangsúlyt fektetve a tananyag azon részére, amely elsajátítása általában gondot okoz. A begyakorlást követően házi feladatot is kapnak, aminek a megoldását a következő foglalkozásig interneten el kell küldeni. Ezt kijavítom, visszaküldöm. Amikor eljönnek hozzám, csak a tanulásra koncentrálunk. Így egészül ki a klasszikus tantermi oktatási forma a modern interaktív módszerekkel. Így az is elérhető, hogy minden gyerek a saját tudásszintjének megfelelő feladatokat kapja meg.

Az iskolafelkészítő foglalkozásokat tavaly kezdtem el. Az új oktatási rendszernek megfelelően az óvoda befejeztével már elég sok mindent tudniuk kell a kicsiknek. A gyerekek különböző mennyiségű tudást szívnak magukba. Azt tanítom meg nekik, ami magabiztosságot ad az iskolakezdéshez. Ismerkedünk a betűelemekkel, hogy szokják a vonalrendszert. Bővítjük ismereteiket a számokról, a mértani alakzatokról, a matematikai műveletekről. Egyszerű és logikai feladatokat oldunk meg közösen.

– Mindenben törekszik a tökéletességre?

– Igen, ez nagyon jellemző rám. Igyekszem a tőlem telhető legjobb tudás szerint oktatni a gyerekeket, sok energiát fektetek a tanításba. Azt várom el a gyerekektől is, hogy maximális igyekezettel tanuljanak.

– Érkeznek visszajelzések a munkáját illetően?

– A szülők többször megjegyezték már, hogy a gyermekeik nem fáradnak el az alkalmainkon, inkább feltöltődve térnek haza.

– Mi a kedvence az egészben?

– A Wonderkids foglalkozások, mivel ezt egyedi ötletnek tartom. Ezek az alkalmak olyan gyerekeknek szólnak, akiknek az intelligenciája meghaladja a vele egykorúakét. A szülő is észreveszi, ha csemetéje tudásra szomjazik, és ő nem tudja segíteni a fejlődését. Városokban, például Ungváron is, már működnek olyan magánóvodák, iskolák, ahol Waldorf vagy Montessori módszerrel fejlesztik a kicsik tudását. A gyermekkel célzottan foglalkoznak. Ez főként ukrán nemzetiségűeknek érhető el.

– Milyen további céljai vannak?

– Mindenekelőtt a saját tudásomat szeretném bővíteni, hogy minél hatékonyabban tudjak együtt dolgozni a tanulókkal. Az eddigi pályázataim mind ezt a célt szolgálták.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó