Karácsonyi üzenet: Dicsőség és békesség

Augustus császár és Nagy Heródes idejében éppen béke volt Izraelben és az egész Római Birodalomban, azonban nagyon sok volt a háborús feszültség a szomszédos népek s a gazdagok és a kizsákmányolt szegények között. Hasonló helyzetben vagyunk mi is. Keletről az orosz támadás fenyeget, nyugatról pedig – Ferenc pápa szavaival – a fasiszta és a kommunista […]

Nílus püspök

Karácsonyi üzenet: „… jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.”

„Elment tehát József Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk. 2, 4-7) Krisztusban szeretett testvéreim! Krisztus születik! Dicsőítsétek! A mi Urunk […]

Karácsonyi üzenet: Kérjük és várjuk az Úr szabadítását

„Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból: Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért […]

Készítette és karbantartja a Számítógépes.com