Ki jogosult a családfenntartó eltűnése okán kiutalt nyugdíjra?

A megyei Nyugdíjalap jelenti

A különleges körülmények között eltűnt személyek jogállásáról szóló törvény értelmében az adott személy a különleges körülmények között eltűnt státuszt akkor szerzi meg, amikor az eltűnés tényére vonatkozó adatok bekerülnek az előzetes nyomozások egységes nyilvántartásába vagy a rendkívüli körülmények között eltűnt személyek egységesített nyilvántartásába, és  amikor valaki bejelentést tesz a személy eltűnéséről.

Magyar Tímea

A családfenntartó elvesztése miatti nyugdíjat a családfenntartó eltartott munkaképtelen családtagjai kaphatják. Ilyennek számít a:

• férj (feleség), apa, anya, ha rokkant vagy betöltötte a nyugdíjkorhatárt;
• a 18 éven aluli gyerekek (diákok és árvák – 23 éves korig) vagy annál idősebbek, ha 18. életévük betöltése előtt váltak rokkanttá;
• a családfenntartó férje (felesége), egyik szülője vagy testvére, nagyapja vagy nagyanyja életkorától és munkaképességétől függetlenül, amennyiben nem dolgozik, és a családfenntartó gyermekének (gyermekeinek) gondozásával foglalkozik azok 8 éves koráig.

A nyugdíj kiutalása az eltűnt személy biztosított munkaviszonyának idejétől függetlenül történik.

A családfenntartó elvesztésével kapcsolatos nyugdíjigénylés az Ukrán Nyugdíjalap kiválasztott megyei szervéhez (a nyugdíjjogosultság megszerzése után) személyesen benyújtott kérelem alapján történik a szükséges dokumentumok kíséretében, vagy

az Ukrán Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatásainak internetes weboldalán (portal.pfu.gov.ua) elektronikus aláírással vagy BankID elektronikus rendszerrel.

Ebben az esetben az eredeti dokumentumok szkennelt másolatait csatolják a kérelemhez.

A kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény értelmében a nyugdíj kiutalására a szükséges iratokon kívül egy kivonatot is mellékelni kell az előzetes nyomozások egységes nyilvántartásából vagy a rendkívüli körülmények között eltűnt személyek egységesített nyilvántartásából.

A családfenntartó elvesztése kapcsán megítélt nyugdíj összege a kérelemhez benyújtott dokumentumok alapján kerül számfejtésre, és nem lehet alacsonyabb, mint a munkaképességét elvesztett személy törvényben megállapított létminimumának 100 százaléka egy, 120 százaléka két, 150 százaléka három vagy több munkaképtelen családtag esetén.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó