Kinek a program, kinek a környezet új

Kárpátalján az idén 666 tanintézményben 164 ezer gyereknek szólalt meg az első csengő. Közülük 118-ban a nemzeti kisebbségek nyelvén tanulóknak. A megye 1005 első osztályban 18 378 gyerek kezdi el a tanévet, akik már 12 évet fognak járni az Új ukrán iskola (NUS) projekt keretében – hangzott el Hanna Szopkova, a megyei oktatási főosztály vezetőjének sajtótájékoztatóján.

A főosztályvezető a tankönyvellátással kapcsolatban elmondta, az oktatási miniszter biztosította az iskolákat arról, hogy az első és ötödik osztályos gyerekek még szeptember közepéig, a tizedikesek novemberig megkapják a tankönyveiket. Azok elektronikus verziója viszont már elérhető.

Folytatódik a kísérleti terv

Mint ismeretes, tavaly az ország 100 iskolájában, köztük Kárpátalján 4 tanintézményben kísérleti jelleggel valósult meg az Új ukrán iskola program. Az idei tanévtől minden első osztályos e szerint a program szerint tanul.

Ezzel egyidőben a NUS próbajelleggel ismét startol 100 második osztályos számára – ezt már Lilija Hrinevics, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának vezetője jelentette be.

– Szeptember elsejétől azokban az iskolákban, amelyek az elmúlt tanévben kísérleti jelleggel már bevezették az Új ukrán iskola programot, tovább próbálkoznak, ezúttal a másodikosokkal. Ez száz iskolát jelent, minden megyében négyet. A másodikosok számára már stabilabb lesz a NUS. Az iskolák rendelkeznek a mintaprogrammal, és megvan a szükséges oktatási-módszertani felszerelés is három tantárgyból, a többi folyamatban van – szögezte le az oktatási miniszter.

A sport is figyelmet kap

Beregszászban Babják Edit, az oktatási osztály vezetője számolt be az aktuális helyzetről. 385 elsősük van az idén. Az új tanévet összesen 3495 tanuló kezdi meg. Az idén a jótékonykodókkal közösen felújítások voltak a 4., az 5., a 6., a 17. és a 18. sz. óvoda helyiségeiben.

– Reméljük, sikerül realizálnunk egy másik projektet is a Gerevich János vezette Advance Jótékonysági Alapítvánnyal és az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen. A 19. sz. óvoda felújításának befejezéséről, illetve egy bölcsődei csoport itteni beindításáról van szó.

Azt tervezik, hogy jövőre egy futópályát is kialakítanak az ukrán gimnáziumban és az 1. sz. középiskolában, ahol már megépült a sportpálya.

Ez lényegesen hozzájárulna a könnyűatlétika fejlődéséhez. A gimnázium emellett az idén oktatási célokra használatba kapta az Oázis parkban lévő pályát is.

Tovább harcolnak azokért a helyiségekért a Bethlen utcában, amelyeket nem használ a szolgáltatóipari líceum. Kommunális tulajdonba szeretnék venni ezeket, hogy oktatási célokra használják. Már minden szükséges levelet megküldtek a szaktárcának, s várják a közösségük számára pozitív döntést. Terveik között szerepel még, hogy kizárólag oktatási célokra bérbe adják az egykori 2. sz. középiskola helyiségeit, amelyek jelenleg üresen állnak. – hangzott el a pedagógusok hagyományos évi konferenciáján.

Bővült az iskola hírnevét öregbítők sora

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban két osztályban összesen hatvan elsősnek kezdődött meg az új tanév. A gyerekek új osztályfőnökeikkel a hagyományokhoz híven a székely kapun áthaladva foglalták el helyüket az iskola udvarán.

BMG: a székely kapun át az iskolába

Szabó Árpád igazgató ünnepi köszöntőjében kiemelte, mint minden tanév, ez is új kihívásokkal lesz tele, a gimnázium ugyanis arra hivatott, hogy sikeres legyen és nem csak tanulmányi eredményei által. Az elsősöket arra biztatta, ne féljenek a jövőtől, legyenek büszkék arra, hogy immár a BMG diákjai lettek. Elmondta azt is, hogy ettől a tanévtől objektív okok miatt néhány pedagógustól búcsúzniuk kellett, őket újak váltották fel. A gimnazistáknak természetesen a következőkben is minden lehetőségük meglesz ahhoz, hogy tovább öregbítsék az iskola hírnevét, elérve, és olykor túlszárnyalva elődeik sikereit.

Az iskola hosszú évek óta helyhiánnyal küszködik. Az igazgató reménykedve jelentette be, többen ígérték, hogy támogatják az építkezést.

– Talán ez az építkezés lesz az a lakmuszpapír, amely teszteli, képesek-e az összefogásra a magyar érdekképviseleti szervezeteink és azok a magyar emberek, akik különböző ukrajnai pártokban képviselik a magyar érdekeket – fejtette ki az igazgató.

A tanévnyitó ünnepséget sok vendég megtisztelte jelenlétével. Az Ungvári Főkonzulátust Gara Katalin vezető konzul képviselte, de ott volt Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetője és még sokan mások.

Az iskolakezdők fogadalomtételét Nyiscsák Viktor elsős gimnazista olvasta fel, ezt követően a végzősök feltűzték a kisdiákoknak a gimnáziumot jelképező kitűzőt. Az új tanévre, a jelenlévőkre Csernyiga Gyula református lelkész kérte Isten gazdag áldását.

Első csengő Haláborban

A halábori elsősök

A népes közönséget és az elsősöket File Margit igazgató köszöntötte. Elmondta, hogy az iskola létszáma húsz éve nem volt ilyen magas, mint a mostani évben. Ez nagyban a helyi pedagógusi munka, és a szülők bizalmának az eredménye. Az igazgatónő köszönetet mondott ezért a munkáért és háláját fejezte ki Péter Csaba megyei képviselőnek, a KárpátHáz Civil Szervezetnek, illetve az UMDSZ Beregszászi járási szervezetének a támogatásért, amely az első osztály új padlóját jelenti. Tóth Győző, a helyi UMDSZ elnöke átnyújtotta az az iskolakezdés program keretein belül összegyűjtött ajándékokat a 21 elsősnek. Strom Gyula a Halábori Református Hitközség nevében köszöntötte az egybegyűlteket, és átadta a csátaljai testvértelepülés falunapján tapasztalt élményeit, illetve az onnan hozott ajándékokat: Szűcs Károly pénzadományát az óvodának és az iskolának, egy Samsung színestelevíziót és egy DVD-lejátszót

Tanévkezdés Isten áldásával

A jelentős felújításokon átesett egyházi líceumok összevont tanévnyitó ünnepséggel indítottak vasárnap Tiszapéterfalván. A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) tanévnyitóján a tiszapéterfalvai, a nagyberegi és a nagydobronyi egyházi intézményeket képviselő diákok vettek részt.

Mint kiderült, az idén rekordszámú, 550 tanuló kezdi el az oktatást református líceumokban.

Az ünnepélyes alkalmon Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese hirdette az igét. Áldást kért az előttünk álló időszakra, a tanárokra, a diákokra és a hitoktatókra. Kiemelte: a hitoktatók évente 8 ezer tanulóhoz juttatják el Isten igéjét tanórák, hittantáborok, vasárnapi alkalmak vagy vakációs hetek alkalmával. Az istentisztelet után a péterfalvai líceum diákjai énekekkel és verssel adóztak az új tanév kezdetének. Ezt követően Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke szólt az egybegyűltekhez. Köszöntőjében a diákok feladataként határozta meg azt, hogy sikerrel menjenek át a tanév túlsó partjára és adjanak hálát az elért eredményekért. Ezt követően Nagy Béla, a KRE gondnoka is tolmácsolta ünnepi gondolatait. Homoki Tibor lelkész imával zárta az alkalmat.

Felújítás után bővítés

Az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskolában (Lásd a kiemelt képen) 77 kisdiák foglalja el helyét az osztálytermekben. Nem is akármilyenekben, az intézmény teljes körű belső felújításon esett át.

– A tavalyi rekord számú, 81 elsőst az idén nem tudtuk túlszárnyalni, de most is három osztály lesz – tudtuk meg Keszler Sztella leköszönő igazgatótól.

– Nyáron, feszített tempóban, a régi szárnyban a négy szint összes tanterme felújításra került a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően. Jövőre folytatjuk, belevágunk az építkezésbe, helyhiányban szenvedünk. Új tantermek kellenek, hiszen ha tavaly 487-en voltunk, az idén 521 gyerek jár ide, vagyis már most egy osztálynyival többen.

Tanévnyitó a Felső-Tisza vidéken

A kisdiákokat vadonatúj felszerelés várja Técsőn

Elérkezett hát a nagy nap, a Técsői Hollósy Simon Középiskolában 59 elsőst hívogat a tanévkezdést jelző csengő szava. A gyermekek vadonatúj szekrénysorral, tanári asztallal ellátott osztályokban kezdik a tanévet. Az iskolát ellátták technikai felszereléssel is, kaptak lamináló gépet, laptopot, nyomtatót és hozzávaló papírt meg festéket is. A tankönyvekre és a vetítőre viszont, csakúgy, mint minden iskolának, még várniuk kell, azok előreláthatóan szeptember végén érkeznek meg.

Az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolában 15 elsős kezdi az új tanévet teljesen felszerelt osztályban, új tankönyvekkel.

A Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexumban 46 kisiskolást szólít tanuláshoz a megszólaló csengő. Itt 46 vadonatúj iskolapad, technikai felszerelés várja a kis nebulókat.

A Huszti Magyar Iskola is teljes technikai felszereltséggel várja a 12 első osztályos tanulót, kaptak még vetítőt, glóbuszt és egyéb fejlesztő eszközöket is.

Forrás:
KISZó/Fotó: Zunko Barnabás

Post Author: KISZó