A viskiek őrzik a lángot

Hálaadó istentiszteletre került sor vasárnap a viski református templomban. A gyülekezet azért adott hálát az Úrnak, hogy megújulhatott a szentély, a parókia és az Országh Sándor budapesti orgonaépítő mester által 1880-ban készített orgona.

– Istennek terve van az itt élő néppel, mégpedig üdvözítő terve. A templom, az orgona azért újulhatott meg, mert ez az Istennek kedves volt – emelte ki igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.

Az ünnepi istentiszteleten számos vendég vett részt, akiket Jenei Károly helyi lelkész köszöntött, többek között – Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) miniszterhelyettese, Bacskai József, a KKM államtitkár-helyettese, Buhajla József, az ungvári főkonzulátus főkonzulja, Szilágyi Mátyás, az beregszászi külképviselet főkonzulja.

– A viski gyülekezet tagjai kétszáz évvel ezelőtt határoztak úgy, hogy templomukban szükség van orgonára, amire azután 60 éven keresztül gyűjtöttek.

Mára a hangszer használhatatlanná vált, felújításra volt szüksége, de merész álom volt ez. Viszont Isten kegyelméből, sikerült megmenteni, és javítani is rajta, hogy hangzásvilága olyan legyen, mint amilyennek annak idején Országh megálmodta. Éveken keresztül gyűjtöttünk, de az ügy élére álló támogatója és pártfogója Magyar Levente és a magyar külügyminisztérium volt – fejtette ki a helyi lelkész. Az orgona felújítását a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) anyagi és logisztikai támogatásával, valamint részben anyaországi gyűjtésből származó adományokból Budaörsön végezték Paulus Frigyes orgonaépítő műhelyében – jegyezte meg Jenei Károly, majd köszönetet mondott Magyarország kormányának, az anyaországi adományozóknak és a viski református gyülekezet tagjainak a templom, az orgona és a parókia két évig tartó felújításához nyújtott támogatásért.

– Amikor Kárpátalján járok, bizonyítékát látom annak, hogy a kárpátaljaiak, a viskiek őriznek egy olyan lángot, ami a nemzet más részeiben talán már gyengébben pislákol.

A hagyománynak, a hűségnek, s az Istenfélelemnek egy olyan lángját, ami, azt gondolom, az egész nemzet megmaradásának elsődleges záloga – kezdte köszöntőjét Magyar Levente.

– Isten csodákra képes, ezért mi az Istenbe vetett bizalom mellett egyet tehetünk, mégpedig azt, hogy minden körülmények között építkezünk. Építünk templomot, orgonát, parókiát, iskolát, óvodát, falut, várost, országot, hazát és nemzetet. S akkor mindannyian meg fogjuk tapasztalni, hogy hűséges az Isten, és ha hitből, és jó szándékból építkezünk, akkor meg is fog segíteni. Nem az számít, hogy hány téglát rakunk egymásra, nem az számít, hogy mennyit ér ez az orgona, amit most közös erővel helyreállítottunk, hanem az számít, hogy milyen emberi hit, jó szándék és bizalom a jövőben van mindezek mögött. Nincs semmi okunk a csüggedésre és a reményvesztettségre, mert a templom tele van hívekkel, nemcsak az orgonát, a templomot és a parókiát újítottuk fel, de felújítottuk és átadtuk nemrégiben az óvodát, fel fogjuk újítani az iskolákat, gazdaságfejlesztési programot hirdettünk, és

számtalan egyéb módon tudjuk építeni ezt a földi életünket is abból a közös hitből merítkezve, amit önök példaképpen elénk tárnak – zárta szavait a miniszter helyettes.

Végül Magyar Levente és Jenei Károly leleplezték a táblát, melyen a következő szöveg olvasható: Az Országh-orgona teljes körű felújítása Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával valósult meg az Úr 2019. esztendejében.

Az ünnepi alkalom zenei programjában Brassói-Jőrös Andrea operaénekes énekelt, Pál István (Szalonna) hegedűművész muzsikált, az orgonát Szamosi Szabolcs és Bacsi János orgonaművészek szólaltatták meg.

Hegedűs Csilla

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó