A magyarságért – tollal, szóval, kitartással, hűséggel

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség fontosnak tartja azon hagyományok őrzését és ápolását, amelyek a kárpátaljai magyarság azonosságtudatát erősítik. Ezek sorába tartozik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc is, mely megyénkben is visszhangra talált. Mások mellett Mezőkaszony község fiataljai is kiálltak a szabadságért. Az UMDSZ, a helyi civil szervezetekkel és történelmi egyházakkal együtt, november 4-én, a mezőkaszonyi ifjúsági csoport – Szécsi Sándor, Ormos István és Ormos Mária –bátor tettére emlékezett.

Bakancsos László elmondta, annak idején nagy nyomás nehezedett Magyarországra, és ma nagy nyomás nehezedik ránk, kárpátaljai magyarokra. Ezért fontos, hogy a kárpátaljai magyar képviselők, szervezetek vezetői kitartsanak, és ne engedjenek a hatalom nyomásának. Az UMDSZ elnökségi tagja köszöntötte a vendégeket, akik között ott volt Buhajla József, az ungvári főkonzulátus főkonzulja, Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, Tóth Miklós megyei képviselő, Horváth László, az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezetének elnöke, Gajdos István, az UMDSZ elnökségi tagja, valamint a helyi és a környékbeli települések UMDSZ-es vezetői.

– Ezúttal nem ünnepelni, hanem emlékezni, megemlékezni gyűltünk össze, hiszen november 4-e nemzeti gyásznap.

1956-ban ezen a napon a Szovjetunió megszállta Magyarországot, és leverte a magyarok szabadságharcát – mondta Beke Mihály András, a beregszászi konzulátus első beosztott konzulja. Hozzátette, nemzetünk történelme tele van gyásznapokkal, és mégis, mindig sikerült talpra állnunk. Sokak jóslata ellenére nemzetünk nem bukott el. Ma, a november 4-i gyásznapon is gondoljunk erre, s meríthető erőre a mártírjaink példájából.

– 2006-ban emlékhelyeket, kapaszkodókat helyeztünk el Kárpátalja-szerte. Három rendkívüli fiatalra emlékezünk itt, akik úgy döntöttek, hogy lépnek, és megpróbálnak valami látható nyomot hagyni, tiltakozást az önkénnyel szemben – magyarázta dr. Zubánics László. – Mi itt, 2019-ben szintén szabadságharcosoknak kell hogy legyünk. A szabadságért, az emberi méltóságért, a magyarságért kell kiállnunk, de nem fegyverrel, hanem tollal, szóval, kitartással, hűséggel. A történelem időnként megismétli önmagát, és lassan, apránként kikristályosodnak azok a struktúrák, melyek szerint a következő években élnünk, lennünk és tennünk kell.

Mezőkaszony ebből a szempontból is emblematikus, hiszen idén a Bereg-vidéken elsőként itt alakul meg egy kistérség,

amely december 22-én már önkormányzati választásokat tart. Számunkra fontos, hogy ebben a magyarlakta térségben, a Tóháton magyar érdekképviselet jöjjön létre – zárta szavait az UMDSZ elnöke.

A Mezőkaszonyi Arany János Líceum diákjai alkalomhoz illő zenés-irodalmi műsorral készültek. A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták a mezőkaszonyi ifjúsági csoport emléktábláját, elénekelték a Szózatot.

Hegedűs Csilla

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó