A málenykij robot áldozataira emlékeztek Beregszászban

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudomány Tanszéke, a Beregszászi Polgármesteri Hivatal és a történelmi egyházak kedden, Erzsébet napján megemlékezést szerveztek a sztálini lágerek áldozatainak tiszteletére Beregszászban. Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban.

Molnár János római katolikus esperes elmondta, gyászos hónap a novemberi a magyarok számára, akik 75 éve emlékeznek.

– Több tízezer testvérünkre emlékezünk, akiknek annyi volt a bűnük, hogy magyarul beszéltek, magyarul gondolkodtak, és magyarul imádkoztak. Azokra emlékezünk, akiknek hiányát még mindig érezzük, és sok magyar lelkében ez az érzés mindmáig űrt képez – fogalmazott az esperes.

– A történelem egy olyan esemény, amiből az ember tanulhat, sőt, tanulnia kell – ezt már Marosi István görög katolikus plébános mondta az emlékezőknek.  – Úgy hiszem, a következő nemzedék a ma emlékezőire fog építeni, tehát a mostani fiataloknak kell azért tenniük, hogy a hősök emléke még nagyon sok ideig fennmaradjon.

Taracközi Ferenc református lelkész úgy fogalmazott: szükséges az emlékezés, de felmerül a kérdés, mire is gondolunk ilyenkor: hogy ez soha többé ne ismétlődjön meg, vagy hogy hiányoznak a szeretteink?

Egy biztos: a ma élő fiataloknak a vállára nehezedik, hogy ez a szörnyűség valóban ne történjen meg soha többé.

Istenben bízva reméljük, hogy ez így is lesz, hiszen az is egy csodával ér fel, hogy egyáltalán voltak túlélők, akik a borzalmak után hazatérhettek családjukhoz.

– A sok tízezer kárpátaljai magyar polgári áldozat vértanúsága az égre kiált. Az áldozatok emléke – közös magyar nemzeti emlékezetünk szerves része – igazságtételért folyamodik az utókorhoz.

Erkölcsi, jogi rehabilitálásuk, az egykor írott rendeletekben és következetesen alkalmazott irányelvekben megtestesülő kollektív bűnösség eltörlése az utódhatalom megkerülhetetlen kötelessége, amiért a magyar közösség következetesen fellép, amit a KMKSZ és az UMDSZ állhatatosan szorgalmaz. Még akkor is fontos ez, ha tudjuk, hogy a veszteség pótolhatatlan – emelte ki beszédében Szilágyi Mátyás, a beregszászi konzulátus főkonzulja.

A református templom zsúfolásig megtelt, s sajnos azok listája is több száz névből áll, akik a háromnapos munka áldozataivá váltak.

A jelenlévők mikrofon előtt, egyesével olvasták fel a beregszászi áldozatok neveit. Az első nevet Orosz Ildikó, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet elnöke olvasta fel. Ezt követően a résztvevők gyertyákkal vonultak végig a városon, elhelyezték koszorúikat a református templom előterében és az 5. számú középiskola bejáratánál lévő emléktáblánál. A rendezvény végén a több száz emlékező gyertyákat helyezett el a málenykij robot áldozatainak tiszteletére állított emlékműnél.

Hegedűs Csilla

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó