Aknaszlatinai Sóbánya: talán még időben vagyunk

Jövő augusztusban egy robot leengedését tervezik az évek óta elárasztott aknaszlatinai sóbányába. A Miskolci Egyetem vezetésével kifejlesztett robot a rajta elhelyezett műszerekkel geológiai adatokat szolgáltat vízzel elárasztott bányák járataiból. A szerkezet révén többek között képet kaphatunk a föld alatt lezajlott és még mindig zajló karszttevékenységről, a só koncentrációjáról. A projektet nagyszabású nemzetközi konferencia keretében csütörtökön Ungváron a Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében prezentálták egy. A találóan REVITAL I-re keresztelt projekt célja, hogy megalapozza a sóbánya és a környező terület revitalizációs folyamatának megteremtését. A szándék a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása egy átfogó monitoring rendszer kialakításával.

A konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Jevcsák Judit, a rendezvény moderátora, a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) igazgatóhelyettese köszöntötte a vendégeket, majd ismertette a projektet, amelyben a fő pályázó a Tisza ETT, további partner a Miskolci Egyetem, Aknaszlatina önkormányzata, Máramarossziget önkormányzata, a Kassai Műszaki Egyetem és az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Földtudományi Intézete.

Mihajlo Rivisz, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, a Tisza ETT társelnöke köszöntőjét követően rávilágított arra az egyébként közismert problémára, hogy az aknaszlatinai sóbányában kialakult karsztszakadékok ökológiai katasztrófával fenyegetnek. Emlékeztetett arra, hogy a szakadékok keletkezésének aktív szakasza lezárult, ezzel párhuzamosan Kijev is megfeledkezett a problémáról.

– Azt követően, hogy 2014-ben kiderült, hogy a tárnákból a Tiszába szivárog a sós víz – ezzel fenyegetve az egész dunai régió élővilágát –, elkezdtük annak lehetőségét kutatni, hogyan tudnánk EU-s forrásokat bevonni a probléma megoldásába. Hamar partnerre találtunk Seszták Oszkár személyében – fogalmazott a megyei tanács elnöke.

A pályázat az Európai Bizottság Tanácsadói Küldöttsége tanulmányának javaslatai alapján került kidolgozásra, mely azt követően készült, hogy 2016 szeptemberében Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma (KKM) Duna Régió Stratégiáért felelős főosztálya, Ukrajna Külügyminisztériuma, Ukrajna és Magyarország brüsszeli képviseletei hatékony együttműködésének köszönhetően a Mmisszió ellátogatott Kárpátaljára. Az elkészült jelentés környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz. A REVITAL I az első projekt, amelynek célja a jelentésben vázolt környezetvédelmi javaslatok gyakorlati megvalósítása. A projekt teljes költsége 1 075 817 euró. Az EU-s hozzájárulás 968 235 euró, időtartama 24 hónap.

Mihajlo Rivisz kitért arra is, hogy a projekt előkészítése nem volt zökkenőmentes, főleg ami a kijevi minisztériumok hozzáállását illeti. Kijevben nem hallják meg a kárpátaljai problémákat – hangsúlyozta.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, a Tisza ETT elnöke elmondta, a projekt három konkrét célja a következő: innovatív technológia segítségével tanulmányozni és értékelni az Aknaszlatinai Sóbánya és környéke jelenlegi ökológiai állapotát, kutatás és monitoring megkezdése, a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi változásának, valamint a talaj torzulásának figyelemmel kísérésére szolgáló integrált monitoring rendszer előkészítése, a tudatosság növelése és a projekt eredményeinek különböző szinteken történő prezentálása.

– 1991-ben én is jártam a sóbányában, néhány éve megdöbbenéssel értesültem arról, hogy ez a nagyszerű műszaki és egészségügyi létesítmény milyen állapotba került – fogalmazott. – Így személyes motivációt is érzek a probléma megoldására. A projekt összhangban van a Tisza ETT kiemelt céljával, vagyis a Tiszával, illetve a folyó védelmével. Ez egy kiterjedt probléma, számos települést és négy országot érint. A projekt keretében még egy stratégiai koncepció kerül kidolgozásra, amely elemzéseket és ajánlásokat tartalmaz az elkövetkezőkre.

Seszták Oszkár kiemelte, még nincs konkrét veszélyhelyzet, még nem szennyeződött a Tisza olyan mértékben, ami érzékelhető lenne, de ennek a projektnek pont az a célja, hogy ezt megakadályozza.

– Talán még időben vagyunk.

Nem várjuk meg, hogy bekövetkezzen egy, a 2000-es tiszai ciánszennyezéshez hasonló mértékű katasztrófa. Tudjuk meg mennyire valós a veszély. Milyen a belső állapota magának a bányának, ugyanis erről semmit nem tudunk – húzta alá a Tisza ETT elnöke.

Homicsak Ludmilla, Ukrajna Gazdasági Fejlesztési Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma Főigazgatóságának vezetője kitért arra, hogy korábban az ő asztala volt a téma, amikor még a Mezőgazdasági Minisztériumnál dolgozott. Reformok időszaka zajlik az országban, viszont az összevonások után is ezt a feladatot kapta, így az eddigi tapasztalatok és információk a rendelkezésére állnak.

– Költségvetési programot irányítok, ami az Aknaszlatinai Sóbánya okozta környezeti károsodás felszámolására irányul. Sajnos, ennek a programnak a lehetőségei nem elegendőek ezeknek az ökológiai károknak a felszámolására – konkretizálta szerepét. – Nagy örömömre szolgál, hogy létrejött a REVITAL I projekt, a közös együttműködéssel sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a probléma megoldása érdekében.

A projektet júniusban prezentálták a minisztérium vezetői előtt. Az volt a fő cél, hogy a központi kormányzati szervek figyelmét ráirányítsák a problémára. És ez sikerült is, azért is vagyok ma itt. A sóbánya fókuszban, van a minisztérium érti a problémát és maximálisan segít a megoldásban.

A sajtótájékoztatót követően a konferencia keretében az érintettek és a gondok felszámolásán dolgozó tudósok, szakértők prezentálták a projektet, a részvevők egy videó segítségével láthatták a robotot működés közben.

Szabó Sándor

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó