Hogy juthat nyugdíjhoz a még dolgozó személy?

Vannak, akik nem számoltathatják újra illetményüket.

Az állami Nyugdíjalap adatai szerint Ukrajnában közel 2,7 millió idős ember vállal munkát azután is, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt. Vajon mi szükséges ahhoz, hogy emellett hozzájussanak a havi nyugdíjkifizetéshez és milyen feltételek mellett lehet a juttatást újraszámoltatni?

Magyar Tímea

Érdemes tisztában lenni vele, hogy Ukrajnában nem számfejtik automatikusan a nyugdíjat. Amikor valaki eléri az arra feljogosító korhatárt, kérvényeznie kell azt a lakhelye szerint illetékes nyugdíjhivatalnál vagy online. Ehhez a következő dokumentumokat kell benyújtania:

 1. kérvény;
 2. személyi igazolvány és személyi azonosító kód;
 3. munkakönyv vagy más, a munkaviszonyt igazoló irat;
 4. jövedelemigazolás a 2000.07.01 előtti időszakról;
 5. az esetleges kedvezményekre feljogosító állapot igazolása (rokkant, csernobili baleset során sérült stb.).
 6. lakcímigazolás;
 7. 2 darab 4×6-os méretű fénykép;

Ha az illető bankkártyára szeretné kapni a nyugdíját ezt is kérvényeznie kell és nyitnia kell egy bankszámlát.

A Nyugdíjalap munkatársai, miután átnézik a benyújtott iratokat, tíz napon belül válaszolnak az illetőnek, aki ezután felveheti a nyugdíjas igazolványt és a bakkártyát a hivatalban.

A kérdés, a nyugdíjazásuk után továbbra is munkát vállaló idős emberek közül ki jogosult illetménye újraszámolására? Ez:

 • az a személy, aki nyugdíjazását követően már legalább 24 hónapja dolgozik;
 • ha a nyugdíjba vonulás után olyan szolgálati idő keletkezik, amely szerint az újraszámfejtés eltérő együtthatóval történhet;
 • további tények jelennek meg korábban el nem számolt munkaviszonnyal vagy biztosítási viszonnyal kapcsolatban (okmányvesztés miatt);
 • a kedvezmények kapcsán történő újraszámfejtés.

Bizonyos kategóriák esetében azonban fentebbi tényezőket nem veszik figyelembe. Így:

 • azon pedagógusoknál és orvosoknál, akik a kiszolgált éveik alapján vonultak nyugdíjba;
 • a pilótáknál;
 • azoknál, akik nehéz munkakörülményeik miatt korkedvezménnyel vonulhatnak nyugdíjba.
Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó