Érdekképviselet napjainkban │KISZó-portré

November 17-én méltatjuk a nemzetközi diáknapot. Az esemény elnevezése pozitív hangzású, mégis szomorú történéshez köthető. Az 1939. október 26-i békés diáktüntetés megtorlására november 17-én, Adolf Hitler parancsára, az összes cseh- és morvaországi felsőoktatási intézményt bezárták, kilenc diákvezetőt kivégeztek, 1200 professzort és diákot koncentrációs táborba küldtek. A Nemzetközi Diáktanács 1941-ben nemzetközi diáknappá nyilvánította november 17-ét. Milyen a diákság helyzete manapság? – erről Makusin Viktort, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) elnökét kérdeztük.

Varga Brigitta

– Milyen szerepet tölt be a diákszervezet a hallgatók életében?

– A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének alapvető feladata a hallgatók érdekképviselete. Bár székhelyünk Ungvár, hatáskörünk egész Kárpátaljára kiterjed. Ráadásul nemcsak a felsőoktatásban részt vevő diákokat, hanem a középiskolásokat is megszólítjuk.

– Hogyan működik az érdekképviselet?

– A KMDFKSZ tevékenysége nem annyira a hagyományos érdekvédelemre irányul, hanem az ukrán környezetben tanuló magyarajkú hallgatók speciális igényeire koncentrál. Fontosnak tartjuk, hogy közösséggé formáljuk a magyar diákokat, és színvonalas magyar nyelvű rendezvényeket szervezzünk számukra, így segítve beilleszkedésüket az ungvári diákság életébe. A kulturális, szórakoztató programok mellett különféle képzéseket, karriertanácsadó programokat, tudományos konferenciákat is szervezünk, de immáron 10 éve magyar nyelvű tudományos publikálási lehetőséget is biztosítunk. Emellett segítjük a diákokat különféle magyarországi programokon való részvételükben is, legyen szó nyári táborokról, fesztiválokról vagy versenyekről, képzésekről.

– Milyen jogai és kötelezettségei vannak a diákoknak?

– Joguk van arra, hogy az egyetemen folyó oktatás keretei között anyanyelvükön tanuljanak. Az 50 kilométernél messzebbről beutazó diákok befogadóképességének függvényében és működési szabályzatának előírásai szerint igénybe vehetik a diákszállót. Az előírt kritériumok teljesítése alapján tanulmányi ösztöndíjban és/vagy szociális juttatásokban részesülhetnek.
A jogaik mellett természetesen vannak olyan kötelezettségeik is, melyeket szem előtt kell tartaniuk. A tanulás mellett a legfontosabb a tisztelettudó viselkedés. Tisztában kell lenniük tetteik következményeivel és vállalni kell értük a felelősséget, hiszen őket már felnőttként kezelik.

– A KMDFKSZ rendkívül jó kapcsolatot tart fenn nemcsak hazai, hanem Kárpát-medencei magyar diákszervezetekkel, hallgatói önkormányzatokkal is. Miért fontos az együttműködés?

– Nap mint nap azon dolgozunk, hogy minél szélesebb körű kapcsolatrendszert építsünk ki. A helyi diákszervezetekkel jó viszonyt ápolunk, ennek bizonyítéka az évenként közösen megszervezett Kárpátaljai Magyar Diáktábor. Emellett természetesen fontos az is, hogy a Kárpát-medencében élő fiatalokkal is kiváló szakmai és baráti viszonyt alakítsunk ki. Büszkén mondhatom, ezen a téren jól állunk, hiszen Magyarországon, Felvidéken, Délvidéken és Erdélyben, sőt Muravidéken is vannak partnereink.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó