Felvételi: az ungvári magyar intézet új szakot is indít │KISZó-háttér

A multiteszttel jelentkezők előnnyel indulnak

Július 29-én startol el, és augusztus 23-ig tart felvételi kampány. A jelentkezők legkésőbb augusztus 29-ig megtudják, hogy bekerültek-e államilag finanszírozott helyekre vagy sem. A névsor közzététele után, legkésőbb szeptember 2-ig kell eldönteniük, melyik intézményt és szakot választják, ahová benyújtják a szükséges iratok eredeti példányát.

Simon Rita

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UMOTI) az idén 7 szakra hirdet felvételt. Alap- és mesterképzésre lehet jelentkezni magyar nyelv és irodalom, történelem, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció és regionális stúdiumok, matematika és informatika, illetve fizika és informatika szakra. Emellett nappali tagozatos alapképzést kínálnak a magyar nyelv (mint idegen nyelv) és szakfordító, illetve az új, számítógép-tudomány elnevezésű képzésen. Csak úgy, mint eddig, az idén is kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a http://ez.osvitavsim.org.ua honlapon. Az UMOTI munkatársai azonban igény szerint az idén is személyesen segítik a felvételizőket az elektronikus fiókjuk létrehozásában, illetve a felvételi kérvények benyújtásában.

Szükség van-e a multiteszt eredményére?

A magyar intézet felvételi bizottságának felelős titkárától megtudtuk, alapképzésre (baccalaureus) az idei multiteszt vagy az elmúlt három évben szerzett érettségi eredményével is lehet jelentkezni. Imre Gyula hozzátette, a keresztfelvételi révén a jelentkezőknek lehetőségük van – a felsőoktatás bármely szintjére – végzettségüktől eltérő szakirányra is jelentkezni.

A jelentkezők legfeljebb 5 felvételi kérvényt nyújthatnak be államilag finanszírozott képzésre, míg költségtérítésesre 20-at.

A motivációs levél mindegyik szaknál kötelező, viszont akadnak olyan képzések, amelyekre a multidiszciplináris teszt eredménye is szükséges. Ilyen a nemzetközi kapcsolatok, a számítógép-tudomány és a magyar nyelv (mint idegen nyelv) szakfordító szak. A többi, pedagógiai irányultságú képzésnél nem elvárás a multiteszt, ám mindenképp plusz pontot jelent.

– A tanári szakok esetében nem előírás a multiteszt, de hangsúlyoznám, hogy előnyt jelent. Érdemes azzal felvételizni.

Aki az elmúlt három évben tett sikeres ZNO-vizsgát, az azzal a tanúsítvánnyal (szertifikáttal) is jelentkezhet – magyarázza Imre Gyula. – A szakok esetében korlátozottak az ösztöndíjas helyek. Matematika szakon hat államilag finanszírozott helyet biztosított a minisztérium, fizikán négy, magyar nyelv és irodalom nappali tagozaton hármat, levelező tagozaton kettőt, a nemzetközi kapcsolatok és a számítógép-tudományok képzésen 2-2 hely van, míg a szakfordítóin hat jelentkezőnek tudnak ingyenes tanulást biztosítani. A maradék helyekre önköltségen felvételizhetnek.

Mit kell tudni az új számítógép-tudomány szakról?

A képzés az információkezelést és az információfeldolgozást állítja vizsgálata fókuszába elméleti és gyakorlati megközelítésben. Tárgya maga a számítógép, mint eszköz. A matematika egyik igen fiatal tudományága, amely az információfeldolgozó gépek (például számítógépek) tervezésének és működtetésének elméleti, matematikai alapjaival foglalkozik. Némileg elnagyoltan az algoritmusok általános elméletének is nevezhető.

– Mivel matematika és fizika szakos tanárokat is képzünk, úgy gondoltunk az egyetem vezetőségével, hogy célszerű lenne egy olyan szakot indítani, amely közel áll a matematika valamely ágához– jegyzi meg Imre Gyula. – Így akár párhuzamos képzés keretében a diákok nem csak tanári diplomával, hanem egyéb, gyakorlatorientált képzést igazoló oklevéllel is rendelkezhetnek. Ezen a szakon a hallgatók az első két évfolyamon nagy arányban fognak matematikai, illetve technikai tudományokat vizsgáló tantárgyakat hallgatni. A képzés során olyan fundamentális matematikai tantárgyakat fognak tanulni, mint például az analitikus mértan, a felsőfokú matematika, differenciálegyenletek, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika alapjai, illetve ehhez hasonlók.

A századforduló világirodalmának egyik legnagyobb hatású alakja kiválóan megfogalmazta, hogy „Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember – legyőzhetetlen.”

Napjainkban a tudás megszerzésében, úgy gondolom, az Ungvári Nemzeti Egyetem, azon belül is az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézet lehet a legnagyobb segítségünkre. Mindenkit a jelentkezésre buzdítunk, hiszen az idei könnyített érettséginél és felvételinél nemigen lesz egyszerűbb. Az elkövetkező időkben nagy szükség lesz az értelmiségre, különösen a tanárokra. Az állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos diákjai mentesülnek a katonai szolgálat alól. Az egyetemen jelenléti oktatásra készülünk. Bízunk abban, hogy a diákok minél több időt tölthetnek építő közösségben, a tanulásra motiváló környezetben, és a jól felszerelt tantermeinkben.

Mi vonatkozik a mesterképzésre?

Az UNE UMOTI-ban működő magiszter (MsC) szintű képzésekre való felvételihez kötelező egy motivációs levél, illetve egy intézményi szaktantárgyi belső vizsga tanúsítványának megléte. Kivételt képez ez alól a nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció és regionális stúdiumok. Országismeret szakirányúltságú felvételi, melyre

a vizsgázónak az intézményi szaktantárgyi belső vizsga mellett Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes külső tesztelésen is részt kell vennie, 2022. augusztus 10. és 17. között.

Azok, akik specialist- vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek szakirányba, a Tanulmányi kompetenciákat felmérő egységes tesztet az egyetemen tett idegennyelv-elbeszélgetéssel helyettesíthetik.

Az idei felvételi egyik újdonsága, hogy a magiszteri képzési szintre való felvételinél nem veszik figyelembe sem a baccalaureus (BsC), sem a specialista, sem pedig a magiszter diplomák mellékletében lévő tantárgyak érdemjegyeinek az átlagát.

Idén az UNE UMOTI-ban folyó mesterképzés történelem, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakaira költségtérítéses alapon csupán egy motivációs levél megírásával is felvételt lehet nyerni.

 

Kiderült, hogyan fog zajlani a 2022-es felvételi kampány

 

Forrás:
KISZó

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó