Nagydobronyban összeöntötték a Magyarok kenyeréhez gyűjtött búzát│KISZó-tudósítás

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretén belülKárpátalján felajánlott búzát idén kilencedik alkalommal öntötték össze augusztus 13-án. Az ünnepélyes eseménynek az idén is a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánius Gyermekotthon adott otthont.

Varga Brigitta (Nagydobrony)

– Kárpátalja kezdetektől rész vesz a munkában. Az idei év sokkal nehezebb volt a gazdák számára az időjárási körülmények miatt. A rendkívüli aszály következtében jelentősen csökkent a terméshozam. Ezenfelül az országban dúló háború is rányomta bélyegét a mezőgazdasági munkálatokra: a rohamosan növekvő árak, az üzemanyag megnehezítette a gazdák életét. De itt vagyunk, és az adományozók beszállították a búzát a gyűjtőpontokra. Idén 1317 gazda több mint 114 tonna terményt adott össze. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a mennyiség, de a gazdák száma is folyamatosan nő – emelte ki Hidi László, a Pro Agricultura Carpatika Jótékonysági Alapítvány elnöke és mindenkinek köszönetet mondott az adományozásban és a lebonyolításban való részvételért.

Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere ünnepi beszédében elmondta, a kistérség lakossága a jelenlegi helyzetben olyan, akár egy búzakalász.

– Szép, nagy, azonban a kalász kevés buzaszemet tartalmaz. A háborús helyzet következtében sokan elhagyták térségünket, én azonban bízom abban, hogy amint megszületik a béke, minden helyreáll és a kalászok újra megtelnek búzaszemekkel. Ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is térségünk példásan helyt állt, ugyanis az idén több búza gyűlt össze a tavalyi évhez képest.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke szerint az összetartozás jegyében életre hívott ünnepség meghitt, örvendetes, azonban mégsem gondtalan.

– Az ukrajnai csernozjom ára a világpiacon az aranyéval vetekszik, de ha nem sikerül vetni, szántani és aratni, akkor értéktelenné válik e drága föld. Világszerte több millió ember várja a kenyérnek valót, azonban sok helyen hiába, hiszen a háborús viszonyok megnehezítik a gabona elszállítását. Így milliók éheznek, mert nem jutnak hozzá a mindennapi kenyérhez, s ez egy újabb migránsáradatot válthat ki Európa irányába. Sokan úgy fordulnak Istenhez könyörgéseikben, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Az Úr mindannyiunkat megsegít, de ne feledjünk, nekünk, embereknek is tennünk kell a békéért, hiszen mit ér a hit cselekvés nélkül. Hiszek abban, hogy a háború után is lesz magyar közélet, magyar oktatás, templomainkban imádkoznak majd híveink, s vetni, aratni fognak gazdáink.

Az ünnepségen mondott köszöntőjében Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, az elmúlt hónapok súlyos kihívások elé állították a magyar gazdatársadalmat és az egész magyarságot.

– A Magyarok kenyere program fő üzenete, hogy mindenki számíthat egymásra: a gazdák a kormányra, a fogyasztók a gazdálkodókra, a határon túli magyar családok az anyaországra. 12 év igazolta azt, hogy ez a program, mely a magyar gazdák lelkéből fakad, mely összeköt bennünket, magyarokat – éljünk a világ bármely táján – mindenképpen sikeresnek mondható. A 15 millió búzaszem program több mint adományok gyűjtése: erősíti a köteléket, ami a nemzeti összetartozás alapja – hangoztatta. A kárpátaljai gazdák példaként szolgálnak a Kárpát-medencei magyarság számára. Az évről évre növekvő adakozási kedv tanúsítja azt, hogy az itt élők a végsőkig kitartanak. Magyarország a béke elkötelezett híve, így támogatja nemcsak az ország területén menedékre lelt embereket, hanem itthon maradottakat egyaránt. Egy nemzetként egy kenyéren vagyunk. Közös az örömünk, a bánatunk és az egymás iránt érzett felelősségtudat. A legfontosabb, hogy megmaradjunk embernek a legnagyobb embertelenség közepette is.

Katkó Andrea, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon igazgatónője az összetartozás és a hála jelentőségéről beszélt.

– Hálával tartozunk a felajánlóknak, hiszen a 15 millió búzaszemből a mi intézményünk is részesül. S ha bármelyik gazda elcsüggedne és kilátástalannak tűnne helyzete, az gondoljon gyermekeinkre, akik szemében ott a jövő, akikért érdemes kitartani, imádkozni.

A magyarok kenyeréhez összegyűlt búzát Kolozsy András református lelkipásztor és a római katolikus egyház képviseletében Molnár János atya áldotta, illetve szentelte meg.

A hivatalos megnyitó után a gyermekotthon lakóinak kulturális programja következett. Egy sebes csárdást láthattunk, majd az énekkar szolgált. A kulturális program végén az együvé tartozás szimbólumaként az adományozók a hatalmas hordóhoz járulva összeöntötték a Kárpátalja különböző régióiból érkezett búzát.

Tokár Károly, “Katyó”, mint minden évben, most is kerékpárral hozta Aknaszlatináról a sót a magyarok kenyeréhez.

Az ünnepség után Jakab István a Nagydobronyi Magyar Házban folytatott megbeszélést a helyi gazdákkal, ahol megvitatták a fennálló problémákat és együttesen próbáltak megoldást találni rájuk.

Forrás:
KISZó

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó