Az iskola az egyház veteményeskertje

Szeptember 8-án került sor a kárpátaljai református líceumok központi tanévnyitó ünnepségére Nagydobronyban. Az alkalom második felvonásaként hivatalosan is átadásra került a teljes egészében megújult Nagydobronyi Református Líceum. A tanintézményben tavaly megnyílt az ötödik osztály, így jelentősen bővült a tanulók létszáma. A nagy létszámú diáksereg mellett elegendő szaktanár és munkásgárda segíti a gimnázium gyarapodását.

Szeptember elsején az 1995-ben megalakult egyházi tanintézmény megkezdte fennállásának 25. tanévét, immáron teljesen megújult környezetben. Az első csengőre ugyanis nemcsak az oktatási rész és a kollégiumi épület, hanem az intézményhez tartozó új tornaterem és belső udvar is elnyerte végső állapotát.

A központi tanévnyitónak a nagydobronyi református templom adott otthont, ahol a résztvevők istentiszteleten vettek részt. Az igei szolgálatot Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke végezte.

– Az anyaország támogatása nem egyszeri alkalom, hiszen ez a líceum is kiemelt nemzeti jelentőségű intézmény. Köszönet illeti az alapítókat, hiszen

a 24 év alatt több mint 700 tanuló érettségizett itt.

Idén februárban pedig úgy döntött a magyar kormány, hogy egy kárpátaljai bázisiskola programot indít el, amelynek három évre több mint tízmilliárd forintot szán, amiből 64 oktatási intézmény fog megépülni, felújulni, bővülni – fogalmazott Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés képviselője, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke.

– A sikert nem adják ingyen, meg kell érte küzdeni tanárnak és diáknak egyaránt. Ehhez mindkét félnek jól meg kell forgatni a talentumait. Ez nem mindig könnyű feladat. Nekünk, Krisztusban hívőknek azonban van egy fogózópontunk, a Zsoltárok 50:15. Itt olvashatjuk, hogy hívj segítségül a szorongattatások idején, én megsegítlek téged és te dicsőítesz engem.

Luther Márton is azt mondta, hogy az iskola az egyház veteményeskertje.

A mai világban szükségünk van erre a kertre és a veteményezőkre is – emelte ki Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának nem lelkészi elnöke.

– Hiszek abban, hogy az új tanév ebben az iskolában nem csupán a tananyag átadásáról fog szólni, hanem a gyökerek megőrzéséről is. Wass Albert szavaival élve, ezek jelölik ki az ember helyét a világban és ezek segítenek megmaradni a népek tengerének hullámain – mondta Dr. Fürjes Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki most először járt vidékünkön.

– A mai napnak különös jelentősége van három szempontból is. Az első, hogy tanévet kezdünk. A második, hogy magyar nyelvű tanévnyitót tartunk és ezek a gyerekek mind magyar nyelven fogják magukba szívni a tudást. A harmadik pedig az, hogy ezek a diákok napról napra

Isten igéjét is hallhatják majd, amelyre hatalmas nagy szükség van ebben a világban – tette hozzá Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Nemzetiségi és Vallásügyi Főosztályának vezetője.

Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója, a Kárpátaljai Református Egyház Tanügyi Bizottságának elnöke kiemelte, 512 tanuló kezdi meg a tanévet református líceumokban és közel 540 kisgyermek járhat különböző egyházi intézményekbe és 240 gyerekkel foglalkoznak tanodai keretek között. Az előző tanévben 145 diák fejezte be a líceumokat, akik közül 136 folytatta tanulmányait felsőfokú oktatási intézményekben.

Az ünnepi köszöntők elhangzása után a Nagydobronyi Református Líceum bejárata előtt Szabó Dániel, az oktatási intézmény egyik alapító tagja mondott imát az itt folyó munkáért. Dr. Naszvadi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának köszöntője után megtörtént az ünnepélyes szalagátvágás. A tanulók hálájuk kifejezéseként színvonalas énekkari előadással és verssel készültek.

A továbbiakban Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, Horkay László nyugalmazott püspök és a líceum egyik alapító tagja, Gál Erika igazgatónő és Kacsó Géza lelkészigazgató szólaltak fel.

Az intézmény megújulásában oroszlánrészt vállalt Magyarország kormánya. A beruházás közel 400 millió forintból valósult meg.

Bara Tünde

 

 

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó