Ukrán–Magyar Turisztikai Iroda – híd két ország között

A nemrég alakult civil egyesülés fő céljai között szerepel Kárpátalja egységes hatékonyabb megjelenése többek között a magyarországi idegenforgalmi piacokon, a régió idegenforgalmi adottságainak magas fokú hasznosítása, az idegenforgalmi ágazat jövedelmezőségének növelése (a bevételek növelése), a turizmust kiszolgáló ágazatok fejlődése (kertgazdálkodás, speciális közlekedési eszközök – például kisvasút, csónakázás –, a helyi kulturális létesítmények jobb kihasználása), intézményrendszereinek fejlesztése, a lakosság infrastrukturális ellátottságának javítása a turisztikai infrastruktúra egy részének kiépítésével (kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatások, kerékpárutak), a vidékies térségek fenntartható fejlődésének elősegítése, az elvándorlás mérséklése, az informatika magas szintű igénybevétele az idegenforgalmi fejlesztéseknél és a marketingtevékenység során.

Opalenik András, az iroda vezetője lapunk megkeresésére elmondta, kiemelt figyelmet szeretnének fordítani a minőségi, illetve magas kategóriájú szálláshelyek kialakítására, vendéglátó ipari létesítmények privatizációjára, kivásárlására, színvonalas, nagy vonzerővejű rendezvények szervezésére,

a kihasználatlan adottságok feltárására (pl. termálvizek, hegyvidéki területek, tematikus utak a borutak mintájára),

komplex turisztikai termékek előállítására, valamint a térségre jellemző arculat kialakítására, közös marketingtevékenységre a turisztikai piacokon, a termál- és gyógyturizmus elmaradott létesítményeinek, az aktív turizmus (vízi, kerékpáros, természetjáró), valamint a turizmust kiegészítő tevékenységek fejlesztésére (kertgazdálkodás, speciális közlekedési és színvonalas vendéglátó-ipari szolgáltatások), internetes idegenforgalmi portálok kialakítására és működtetésére.

Az irodavezető kiemelte, az elmúlt időszakban felmerült annak igénye, hogy a turisztikai témákat, illetve a két ország közötti kapcsolatokat egységes, szervezett keretek között volna érdemes fejleszteni, összehangolva a szétszórtan működő elemeket.

Fontos lenne, hogy a kapcsolatok oda-vissza működjenek.

E téren Ukrajna vízummentessége új dimenziókat nyitott meg. Új fejlesztési elképzelésekre van szükség, melynek egyik célja a magyarlakta települések (ezáltal egész Kárpátalja) fellendítése, valamint a határ menti együttműködés feltételeinek biztosítása. A lakosság megfelelő életminőségéhez viszont alapfeltétel a versenyképes gazdaság, melynek a jelenlegi és a jövőbeni gazdaságpolitikai változások figyelembevételével meghatározó mértékben a határrégió talán legfontosabb erősségére, a kedvező geopolitikai fekvésre, a kelet–nyugati nemzetközi híd szerep meglétére kell támaszkodnia.

– Sajnos a turisztikai ágazat tevékenységének megyei szintű koordinációja számos kívánnivalót hagy maga után – vélekedik a szakember. – Az állami/önkormányzati szektor továbbra sem képes rugalmasan kezelni a piaci kihívásokat, a civil szféra, nem képes sem egységes elképzelést, sem pedig koordinált tevékenységet felmutatni.

Ezt a problémát szeretnénk kezelni egy koordinációs központ – az „UNGVÁR” Magyar–Ukrán Turisztikai Iroda (MUTI) létrehozásával és működtetésével.

Szabó Sándor

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó