Elvetélt rendezési terv

A hagyományos Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián, melyen több mint 30 ország kormány és államfője, illetve száz védelmi és külügyminiszter vesz részt, három nemzetközi szervezet, az orosz külügyi tanáccsal együttműködve, közzétette az Ukrajnában folyó háború befejezésének tervét – tájékoztat a korrespondent.net.

A dokumentum nem tesz említést arról, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Arra az álláspontra helyezkedik, hogy az „Ukrajnán belüli és körüli konfliktus” katasztrofális félreértések következménye. Javaslatot tesz néhány humanitárius intézkedés bevezetésére, de az alapprobléma megoldásának kérdését nyitva hagyja. Ellenben felveti az Ukrajna és Oroszország közti kereskedelem újraindítását, és a Moszkvával szembeni szankciók fokozatos megszüntetését.

Az Ukrán Külügyminisztérium nem fogadja el azokat az elképzeléseket, melyek az Ukrajna és Oroszország közti konfliktus rendezésére irányulnak – áll a külügy kommentárjában, melyet a Münchenben közzétett dokumentum kapcsán fogalmaztak meg. A tervezetet politikusok és szakértők egy csoportja magánkezdeményezésének minősíti.

Megjegyzendő, a javaslatokat az USA is határozottan elvetette.

A korrespondent.net közölte: a Tizenkét lépés Ukrajna és az euroatlanti régió biztonságának megerősítésére elnevezésű dokumentumot nem tekintik a nemzetközi konferencia hivatalos dokumentumának, azt a fórum honlapjáról is eltávolították.

 

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó