Tanévzáró az Ortutay Szakkollégiumban ● Kárpáti Igaz Szó

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és Szakkollégium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Lelkészsége névadójuk születésnapján tartották szakkollégiumuk hagyományteremtő tanévzáró ünnepségét. A rendezvény Ortutay Elemér emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum udvarán, ahol Szabó Árpád, a líceum igazgatója szólt a megjelentekhez. Elmondta, neki még volt szerencséje személyesen ismerni Ortutay Elemért, a fiával pedig több éven keresztül együtt dolgozott, így a családot is közelebbről megismerhette. – Nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor évekkel ezelőtt a mi tanintézményünk falára került az emléktábla. Egy olyan embernek az emléktáblája, akire mindannyian büszkék lehetünk, így a nevét viselő kollégium tagjai is, akiknek igazi példaképe lehet a görögkatolikus áldozópap, gimnáziumunk egykori növendéke – mondta az igazgató.

Hegedűs Csilla

Ortutay Elemér visszaemlékezéseiből Kovács Nikoletta, a szakkollégium növendéke olvasott fel rövid részletet, majd Szabó Konstantin atya, Ortutay Elemér egykori diákja osztotta meg emlékezéseit a jelenlévőkkel. Kifejtette, fontos, hogy olyan momentumokat találjunk az életéből, amelyek ma, vagy holnap akár a segítségünkre lehetnek.

Ha idézzük az ő mondásait, a cselekedeteit, akkor remélhetőleg még tíz vagy húsz év múlva is lesznek olyanok, akik megemlékeznek ennél a táblánál – hangsúlyozta a pap.

Ortutay Elemér emléktáblájánál elhelyezte a tisztelet koszorúját Szabó Árpád, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Soós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója és Csernicskó István, a főiskola rektora, Cseh Áron, az ungvári főkonzulátus konzulja és Erdei Péter, a beregszászi külképviselet vezető konzulja.

A szakkollégiumot kilencen hagyták el, ők oklevelet vehettek át Marosi Istvántól

Hálaadó és tanévzáró imaórára immár a szakkollégium Firczák Gyula termében került sor Luscsák Nílus püspök és Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynökének vezetésével. A görögkatolikus püspök örömmel konstatálta, hogy ebben az évben sok jeles eseményt méltathatnak, s ezek közé tartozik Ortutay Elemér születésnapja is, aki fentről is oltalmazza a kollégiumot.

Marosi István, a kollégium igazgatója felidézte a kezdeteket, a Görögkör megalakulásán át a kollégium alapkövének elhelyezéséig, majd az intézmény átadásáig.

– Ez az időszak azzal zárult, hogy egy szép épületben tarthatjuk meg az első, hagyományteremtő tanévzáró ünnepségünket. Június 2-án van Elemér atyának a születésnapja, ezért illeszkedtünk ehhez a dátumhoz.

Jelentős számú levelet, feljegyzést hagyott maga után, ezek közül van egy ismert munkája, amely a Holnap is fölkel a Nap bizalomkeltő címet viseli. Elmondhatjuk, hogy ebben az esztendőben sokan várták a fölkelő Napot, Isten fölkelő Napját. Hétköznapjainkban arra törekszünk, hogy egy szellemiséget tudjunk megteremteni a szakkollégiumon belül, amely magában hordozza azokat a feladatokat, amelyeket a jelenkor ránk szab, és lehetőséget teremt számunkra, hogy egy lelkiséget tudjunk megteremteni – fogalmazott az intézményvezető.

Dr. Erdei Péter elmondta, úgy látja, jó úton halad a szakkollégium, hiszen már eddig is rengeteg programot valósítottak meg, tartalommal töltötték meg az itt megélt heteket, hónapokat.

– A görögkatolikus egyháznak és híveinek, beleértve Ortutay Elemér atyát is, megannyi megpróbáltatásban volt részük. Éppen ezért ki gondolta volna az 1950-es évek végén, hogy hetven évvel később ilyen szép kollégiumban zárhatjuk a tanévet ennyi sok, keresztyén hitben nevelt fiatal társaságában, és itt vagyunk – mondta dr. Csernicskó István. Hozzátette, természetesen mostanában is érnek bennünket kihívások, de a múlt nehézségei, megpróbáltatásai, azok a példák, azok a nevek, melyek említését ma hallottuk, erőt kell hogy adjanak nekünk a mi saját küzdelmeink megvívásához.

A szakkollégiumot kilencen hagyták el, ők oklevelet vehettek át Marosi Istvántól, aki emellé, mintegy útravalóul megszívlelendő gondolatokkal látta el őket.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó