Húsz év – száz gyermek ● Kárpáti Igaz Szó

A teljes kárpátaljai magyar média felkarolta a Sámuel Alapítvány kezdeményezését.

Mérföldkőhöz érkezett a Sámuel Alapítvány: húszéves lett. Küldetésük az volt – és a mai napig az –, hogy találjanak megoldást, amelynek köszönhetően bizton tudható, hogy az utca gyermeke és a kórházban otthagyott csecsemő is megtapasztalhassa a családi szeretetet. Hiszen olyanok az árva, elhagyott és nehéz körülmények között élő gyermekek, mint farkastörvények által edzett életek, mint hajótöröttek az élet viharaiban,. Ők képezik a Sámuel Alapítvány gyermekmentő programjának alapját.

Hegedűs Csilla

A születésnapot a beregszászi református templomban tartották, ahová a vendégek mellett nevelőszüleikkel együtt meghívást kaptak a családtípusú gyermekotthonokban élő gyermekek is. Az elmúlt húsz esztendő alatt kilenc családi típusú otthon jött létre, s hozzájuk egy befogadó család és egy gyámcsalád is csatlakozott.

Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke kiemelte, a mögöttük álló húsz év életeket változtatott meg, hiszen száz gyermek került szerető családhoz Isten segítségével.

– Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, akik befogadták ezeket az elhagyott gyermekeket, de köszönettel tartozunk a magyar kormánynak is, mely támogatja a munkánkat, és nem utolsó sorban hálásak vagyunk a gyülekezet tagjainak is a sok segítségért – hangsúlyozta az alapítvány elnöke.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a 100. hálaadó Zsoltárt olvasta fel.

– Úgy hiszem, ez a Zsoltár fejezi ki leginkább, amit érzünk: a hálát.

Húsz évvel ezelőtt egy alapítvány kitárta a szívét a gyerekek előtt. Új dolog volt ez nemcsak az egyházban, de az egész országban is, ami később példaértékűvé vált

– jegyezte meg a püspök, további sikereket kívánva a Sámuel Alapítvány minden egyes tagjának.

Az ünnepi alkalomra meghívást kaptak a konzulátusok képviselői is. A beregszászi külképviselet nevében dr. Erdei Péter vezető konzul köszöntötte a résztvevőket. A diplomata kihangsúlyozta, az alapítvány tevékenysége olyan, ami mindannyiunk előtt példaként szolgálhat, hiszen azért tesznek, hogy az elhagyott gyerekek ne kallódjanak el, mert akkor a jövőjük és a lehetőségek is elvesznének velük. Kórós Attila, az ungvári főkonzulátus konzulja felolvasta Buhajla József főkonzul üdvözlő levelét, melyben a külképviselet-vezető további támogatásukról biztosította az alapítvány áldozatos munkáját.

– Szívből örülök, hogy még ebben a nehéz időben is, a járvány okozta korlátozásoktól megfáradt, a jövőt gyakran csak homályosan látó közösségnek van kire támaszkodnia.

Tiszteletet érdemlő, hogy ennyi, Istentől vezérelt jó cselekedetet sikerült összpontosítaniuk egyetlen szervezetben – hangsúlyozta Babják Zoltán.

– Mint polgármester és mint hitét gyakorló családfő azt kívánom, hogy arról az útról, amit Isten akaratából tűztek maguk elé, semmi se térítse le önöket, alapítványukat – fűzte hozzá a Vérke-parti város polgármestere.

Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke megjegyezte, bátran elmondhatjuk, hogy mindenkit megsegített az Úr. A gyermekek megtapasztalhatták, milyen a családi kötelék, a családi szeretet. Nekünk pedig hálát kell adnunk, hogy van egy olyan alapítvány, mely mindezt felvállalta, és teszi ezt immár húsz esztendeje.

Szvitlana Jakimelina, a megyei közigazgatás gyermekvédelmi szolgálata vezetője is méltatta az alapítvány tevékenységét, majd köszönőlevelet nyújtott át Sipos Gézának.

Az ünnepség legmeghatóbb pillanatai következtek ezután: egyenként bemutatkoztak a családok, volt, ahol a szülők mondtak hálát, volt, ahol a gyermekek, és ahol az egész család verssel, énekkel üdvözölte az Urat, mondott köszönetet a Sámuel Alapítványnak, Sipos Géza elnöknek. Végül a gyerekek megkóstolhatták a több kilós, az alapítvány logójával díszített ízletes tortát, majd gyermekfoglalkozásokon vehettek részt.

A meghívott vendégek és a média képviselői eközben sajtótájékoztatón vettek részt, melynek keretében elsőként Sipos Géza beszélt részletesebben az alapítvány tevékenységéről.

Elmondta, a családtípusú gyermekotthonok alapítása mellett kiemelten fontos missziója az alapítványnak az adminisztrációs segítségnyújtás és tanácsadás örökbefogadás esetén. A mai napig húsz gyermek örökbefogadási eljárásában működtek közre.

– Napjainkban legsürgetőbb kihívásnak tekinthető a 18. életévüket betöltött fiatalok helyzete, jövője. Alapítványunk feladatának tekinti, hogy éreztesse, a fiatalok felnőtté válásuk kezdetén sem maradnak magukra, amikor el kell hogy hagyják a gyermekotthonokat.

Tervezett célunk, hogy adományok, egyéni és gyülekezeti felajánlások segítségével egy átmeneti otthont létesítsünk, amely ideiglenes lakhelyként, közösségi házként funkcionálna a 18. életévüket betöltött fiatalok számára – emelte ki az alapítvány elnöke.

– A ma elinduló kampányunk célja, hogy minél több emberhez, családhoz eljusson annak a híre, hogy nagyon sok szükségben lévő, elhagyott, segítségre váró gyermek van szűk környezetünkben, itt, Kárpátalján is. Célunk, hogy a Kárpátalján fellelhető összes médiafelületen megjelenjünk, hogy minél szélesebb réteget érhessünk el, s hívhassunk magunkkal másokat eme nemes cél elérésére.

Alapítványunk igyekszik a maga lehetőségeit kihasználva különböző médiafelületeken sokszínű formában megjelenni: Facebook, Instagram, TikTok. Mindezek jegyében tisztelettel kérem a média képviselőit, legyenek partnerek e kitűzött cél elérésében, a gyermekmentésben, az önök által készített médiatartalmakat is szeretnénk beépíteni a médiakampányunkba – hívta fel a média képviselőinek figyelmét Taracközi Ferenc vezető lelkész, a Sámuel Alapítvány egyik alapítótagja.

Hogy mindezt hivatalossá tegyék, a Sámuel Alapítvány és a kárpátaljai média képviselői – (Küldetés, Kárpáti Igaz Szó, KárpátInfó, Kárpátalja hetilap, Kárpátalja.ma, TV21Ungvár, Pulzus Rádió,) – képviselői kézjegyükkel látták el az Együttműködési megállapodásban foglaltakat.

Forrás:
KISZó

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó