Angol tábor Nagydobronyban

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz – tartja a mondás. A Nagydobronyi Református Líceumban 24 éve szerveznek angol tábort. Az idegen nyelv elmélyülésében missziós munkát folytató, angol anyanyelvű vagy anyanyelvi szinten beszélő misszionáriusok segítik az intézmény tanulóit.

Idén az Amerikai Egyesült Államokból, Nigériából és Dél-Koreából érkeztek segítők, akik a helyi kollégáikkal közösen végezték az oktatói munkát. Mint kiderült, a két Nigériai fiatalember (Mirifa Miri és Famous Itepu) Ukrajnában végezte felsőfokú tanulmányait. Egyikük Ungváron, másikuk Dnyiproban volt orvostanhallgató.

Eric Hoeksema és felesége fontos missziós munkát végez a Kárpát-medencében. Három éve, hogy segít a líceum nyári táborának lebonyolításában. Többek között tanári és toborzói szerepet tölt be.

2007 óta folyamatosan ő gyűjti össze azokat az önkénteseket, akik vállalják az angol nyelv tanítását Kárpátalján.

– A szókincs fejlesztéséhez az egyik legjobb módszer az énektanulás, mivel a diákok többsége szeret énekelni. Mindig odafigyelünk arra, hogy a kiválasztott dal üzenetet hordozzon. Mindig közismert keresztény éneket választunk. Az áhítatok során a Bibliából aktualitással bíró igét választunk. Célunk, hogy az evangélium segítségével, bizonyságtételekkel, meghitt beszélgetésekkel közelebb vigyük a tanulókat az Úr Jézus Krisztushoz – mondja Erik Hoeksema.

Jenna Vanderpol szerint − aki az USA-ból érkezett önkéntesként −, a tanárok, a példamutatás meghatározó szereppel bír.

Csak úgy lehet a gyerekeket Istenhez közelebb vinni, jelen esetben egy angol táborban angolt oktatva, ha mi magunk, az oktatók is példák vagyunk. Mert Máté evangéliuma szerint: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

A helyi angol szakos tanárok is kivették részüket a mindennapi feladatokból. A szervezés mellett segítettek a fordításban, hiszen akik gyengébbek a tárgyból nem mindig értették meg, mit kell csinálniuk. Ezért a nyelvtudás szintjének megfelelően csoportokban zajlott a munka. A heti program részeként tanórákon , csapatversenyeken, áhítatokon, ügyességi játékokon keresztül merültek el az idegen nyelv világába.

A szabadidőben sportolási lehetőség, táncház, tábortűz szórakoztatta a gyerekeket, illetve önkéntes diakóniai munkán vehettek részt a helyi idősek otthonában.

– A tábor nagy népszerűségnek örvend a tanulók körében. A már itt tanulók mellett illetve az újonnan felvételt nyert gyerekeknek is adott a lehetőség. Így lehetőség nyílik számukra, hogy még a tanév kezdete előtt megismerkedjünk az iskolával, a tanári karral és egymással is. Célunk az, hogy minél jobban beszéljék az angol nyelvet, és a tudást igei alapokra helyezve mélyítsük el − mondta Borovszki Magdolna, a líceum egyik angol szakos tanára és az idei tábor vezetője.

– Mire elég egy hét?

– A már tanultakat meg tudják ismételni, használják az általuk ismert szavakat, bővítik a szókincsüket és fejlesztik a kiejtésüket. Reggel kétnyelvű áhítattal kezdjük a napot, ezt öt tanóra követi. Ebédszünet után diakóniai munkát végzünk, délután újabb közös éneklés és igehirdetés következik. Közben ügyességi játékok és szabad foglalkozások adnak lehetőséget a szórakozásra – tájékoztatott a tanárnő.

Bara Tünde

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó