Máért/Diaszpóratanács – Semjén: egyhangú igen a zárónyilatkozatokra

Egyhangúlag fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) és a Magyar Diaszpóra Tanács is a zárónyilatkozatokat a csütörtökön – a koronavírus-járvány miatt online – tartott fórumokon – közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a szintén online közvetített sajtótájékoztatón.

Semjén Zsolt kiemelte: a magyar politikai életben példátlan módon teljes konszenzus mellett hagyták jóvá a tanácskozásokat lezáró dokumentumokat, azokra az összes határon túli magyar politikai párt és a magyarországi parlamenti pártok is igent mondtak. A tanácskozás hangulatára is a konszenzuskeresés volt a jellemző – jelezte, hozzátéve: a két záródokumentumba az ellenzéki pártok javaslatait is beépítették.
Úgy fogalmazott: nem hiszi, hogy van a magyar politikának még olyan szegmense, ahol ilyen konszenzus van, mint a nemzetpolitikában. A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor megjegyezte: a Demokratikus Koalíció megkeresésük ellenére sem képviseltette magát az üléseken, immár “szokás szerint”.

Semjén Zsolt kitért arra, hogy Romániában december 6-án parlamenti választásokat tartanak. Létfontosságú, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) minél erősebben képviselhesse a magyar érdekeket a bukaresti parlamentben – mondta, hozzátéve, ez akkor lehetséges, ha nemcsak a Romániában, hanem a román állampolgárságú, diaszpórában élő szavazópolgárok is rá voksolnak. Azt kérte a nem Románia területén élő erdélyi magyar, de román állampolgársággal rendelkező szavazóktól, hogy román okmányaikkal – útlevéllel, személyi igazolvánnyal – vegyenek részt a választáson. Menjenek el a konzulátusra, nagykövetségre és adják le szavazatukat az RMDSZ-re! – biztatott.
Akkor fogja az RMDSZ a magyar értékeket, érdekeket hatékonyan képviselni, ha a szavazóbázis ott áll mögötte – jelentette ki Semjén Zsolt, aki hangsúlyozta: minden voksra szükség van.

A zárónyilatkozatokat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára ismertette. A Máért által elfogadott dokumentumban, utalva a trianoni békediktátum százéves évfordulójára, úgy fogalmaznak: nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna azt a száz évet, amely “mögöttünk, magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami összetartozik: a magyar nemzet a szétszakítottság és a huszadik század minden megpróbáltatása ellenére megmaradt és cselekvőn őrzi összetartozásba vetett hitét” – áll a zárónyilatkozatban.

Kitértek arra: az elmúlt tíz évben mindent megtettek, hogy a külhoni magyarok közjogilag is újra a magyar nemzet részévé válhassanak. A választójog megadásával a magyarság közösen dönt a nemzet sorsát érintő legfontosabb kérdésekben – idézte a dokumentumot az államtitkár.

A zárónyilatkozatban felhívták a figyelmet arra is, hogy fontos az erős magyar érdekképviselet. A következő megmérettetés a december 6-i romániai parlamenti választás.

Magyarnak lenni a Kárpát-medencében hátrány helyett újra előny, a magyar név megint méltóvá vált régi nagy híréhez

– összegeztek, és arra buzdítottak minden magyart a Kárpát-medencében, hogy magyar nemzetiségét és magyar anyanyelvét a jövőre több országban is esedékes népszámlálás során “bátran és büszkén” vallja meg.

“A magyarság számára vesztes huszadik század után”, a huszonegyedik században a közép-európai népekkel együttműködve, “egy önbecsülését visszanyert, keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz” – olvasható a dokumentumban.

A diaszpóratanács a zárónyilatkozatban azt hangsúlyozta: az elmúlt tíz évben közös erővel újraegyesítették a magyar nemzetet. A kedvezményes honosítást kihasználva a diaszpóra polgárai is újra magyar állampolgárokká válthattak. A választójog megadásával pedig a diaszpóra magyarsága is részt tud venni a Magyarországot érintő legfontosabb döntések meghozatalában.

“A magyarság immáron világnemzet”

– állapították meg, és kitértek arra is: a tanács tagjai aktívan kiállnak a Kárpát-medencei magyarság védelméért. Egyetlen magyar sincs egyedül, éljen akár a Kárpát-medencében, akár a diaszpórában.

A zárónyilatkozat szerint a tanács szintén elfogadta, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve legyen.

Magyar Diaszpóra Tanács

X. ülés
Zárónyilatkozat

A Magyar Diaszpóra Tanács száz évvel a trianoni békediktátum után, a nemzeti összetartozás
évében, 2020. november 26-i, X. ülésén a következő zárónyilatkozatot fogadja el:
A magyar nemzet túlélte az elmúlt évszázad történelmi tragédiáit, bebizonyítottuk, hogy
határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs. Összetartozásunkra alapozva az elmúlt tíz
esztendőben közös erővel újraegyesítettük a magyar nemzetet. Ebben a folyamatban a magyar
diaszpóra az egyetemes magyarság szerves részeként vett részt. A diaszpóraközösségek
példás helytállásuk eredményeképpen ma is élő erőforrásai a magyar nemzetnek.
A diaszpórában élő magyarok visszakapták hazájukat és méltó helyüket a magyar nemzet
sorsának alakításában: a kedvezményes honosítás és az állampolgárság-megállapítás
egyszerűsítése révén magyar állampolgárokká váltak, a választójog megadásával részt
vehetnek a hazánkat érintő legfontosabb döntések meghozatalában.
A magyarság immáron egységes világnemzet, amely közös célokat követ. Az idén tizedik
alkalommal ülésező Magyar Diaszpóra Tanács a nagyvilágban szétszórtságban élő magyarság
és az anyaország kapcsolattartásának intézményes fórumaként napjainkban is a nemzeti
együvé tartozás erősítését szolgálja.

Létrejött a nemzetnek az a szoros egysége, amelyben minden magyar felelős minden
magyarért. A diaszpórában élők a továbbiakban is aktívan kiállnak a Kárpát-medencei
magyarság védelméért, a nemzeti önazonossághoz való jognak mint alapvető emberi jognak
az elismertetéséért, valamint az őshonos európai kisebbségek, közöttük a magyarság nyelvi és
kulturális egyenrangúságának biztosítását szolgáló kezdeményezések mellett.
Az elmúlt években kiemelt figyelem irányult a diaszpóra magyar közösségeinek
megerősítésére. A diaszpórában élők számára kiterjesztett lehetőségek mellett
rendszerszintűvé váltak azok a programok, amelyek kifejezetten a világ magyarságát szólítják
meg. A magyar diaszpórapolitika tíz esztendő alatt a világ élvonalába került.

Minden magyar otthon van Magyarországon, minden magyar otthon van a Kárpát-
medencében. Bíztatónak tartjuk, hogy a diaszpórában élő fiatalok anyaországi látogatását

célzó programok mellett olyan kezdeményezések indulnak el, amelyek a diaszpóra
ifjúságának hazájához való kötődését tartósan megerősíthetik.
Az idei évünket meghatározó járványhelyzetben bizonyságot tettünk arról, hogy a magyarság
érhálózata működik: egyetlen magyar sincs egyedül. Minden mérkőzés addig tart, amíg meg
nem nyerjük. A magyarság számára vesztes huszadik század után, a huszonegyedik században
egy nemzeti önazonosságára büszke, keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet
tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz.
Budapest, 2020. november 26.

Orbán Viktor Máért-üzenete: ez az év bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk

Forrás:
KISZó/MTI
egyeb Közzétette:

Post Author: KISZó